>

”Du skal vide, at jeg taler om det her med ironiens og sarkasmens distance,” indleder Catharina vores interview.

Catharina er en af de op mod 500.000 borgere, der lider af urininkontinens. Det er netop ironien og sarkasmen, der – ifølge Catharina selv – har gjort det muligt at holde hovedet højt og acceptere den tabuiserede og livskvalitetsforringende livsledsager: inkontinensen.

Det hele startede tredje juledag tilbage i 1968, hvor Catharina blev opereret i livmoderen efter en fødsel. Operationen skulle rette livmoderen op, men ved en fejl blev nogle nerver overskåret, så hun ikke længere kunne kontrollere vandladningen.

Catharina har haft en mangeårig karriere som underviser, formidler i ledelse og stresscoach.

”Jeg har ikke tal på, hvor mange gange, jeg har måttet hælde et glas vand ned over mig selv under et oplæg for at dække over et uheld,” fortæller Catharina.

De mange års kampe med forskellige hjælpemidler har givet hende en meget klar ide om, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Og det er netop også derfor, at Catharina valgte at takke ja, da hun blev inviteret til at deltage i udviklingen af den kommende fælleskommunale SKI-aftale 50.96 Bleer.

Fokus på hverdagen og det sociale liv

SKI’s nye aftale på bleer træder efter planen i kraft den 1. august 2022, når den eksisterende aftale på området udløber. Aftalen skal både omfatte børnebleer og bleer på bevilling, og bag udbudsdesignet står en kommunal ekspertgruppe bestående af kontinenssygeplejersker, indkøbere og SKI’s udbudskonsulent Mia Bützow.

Ekspertgruppen har samarbejdet med relevante brugerorganisationer, bl.a. Dansk Handicap Forbund, Ældresagen, Kontinensforeningen og Prostatakræftforeningen samt en række brugerrepræsentanter. En af de repræsentanter er Catharina.

”Jeg er meget afhængig af at kunne få disse hjælpemidler. Men bleen skal være til at stole på. Jo mindre man skal tænke på, om de “holder vand” jo bedre. Så kan man koncentrere sig om hverdagen og det sociale liv. For mig handler det derfor særligt om at stille de rette krav til absorptionsevnen, pasformen og materialet,” siger hun.

Læs mere om brugerinddragelse og de tre tilslutningsmodeller på udbudssiden for 50.96 Bleer.

Inddragelse af brugerne er vejen frem

Ifølge Catharina giver det god mening, at brugere som hende er med til at forme et fællesoffentligt udbud på noget så borgernært som bleer:

”Da Kontinensforeningen spurgte, om nogle af os kunne tænke os at være med i udbuddet, takkede jeg ja med det samme. Det giver god mening, at man inddrager brugerne og får os til at se udbudsmaterialet efter i sømmene. Hvis man ikke har et problem inde på livet, er der mange ting, man ikke tænker over,” understreger hun.

Catharina var med på et brugermøde tilbage i marts.

”Det var et spændende møde. SKI havde i forvejen sendt os materialet med forslag til, hvad vi skulle drøfte, og vi havde mulighed for at kommentere på kravspecifikationen. Det fungerede ganske udmærket. Samtidig er det positivt, at man inddrager relevante brugerorganisationer. Der var brugere på alle led, og jeg oplevede, at vi var godt repræsenteret,” fortæller Catharina.

Lige nu er udbudsmaterialet i høring i alle kommunerne. Herefter vil materialet blive sendt til de kommunale ældre- og handicapråd, der alle får mulighed for at læse betingelser og krav igennem og afgive deres kommentarer.

Bryd tabuet

Catharina har i et langt liv med inkontinens afprøvet mange forskellige hjælpemidler og bleer. Hun er glad for at kunne bidrage med sine erfaringer. Men det handler for Catharina om meget mere end selve bleen. Hun mener, at brugerinddragelsen ikke kun er vigtig, når området skal i udbud. Der ligger en stor opgave for kommunerne i at være opsøgende og rådgive borgere med inkontinens.

Aftalen for bleer på bevilling vil få op til tre forskellige leverandører. De indkomne tilbud vil blive evalueret på baggrund af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Leverandørerne tildeles i en kaskade.
Kommunerne får mulighed for at vælge mellem tre tilslutningsmodeller, så de kan skræddersy aftalen til lige netop deres borgere. Med model A tilslutter kommunerne sig ved en direkte tildeling på rammen. Med model B og C får kommunerne mulighed for at gennemføre deres egne kvalitetsevalueringer i form af kvalitetstest eller kvalitetsafprøvning.

Vi forventer, at den nye aftale vil være klar til brug, når den eksisterende aftale udløber i juli 2022.

Sådan sikrer SKI brugerinddragelse

Bestilling og levering af bleer på bevilling er omfattet af serviceloven § 112 og § 41. Derfor har SKI haft dialog med relevante brugerorganisationer (Dansk Handicap Forbund, Ældresagen, Prostatakræftforeningen og Kontinensforeningen) samt en række brugerrepræsentanter for at få deres input til, hvilke krav SKI og kommunerne skal tage med i udbudsmaterialet.

Når udbudsmaterialet er ved at være på plads, gennemfører SKI en høring af de kommunale ældre- og handicapråd, som alle får mulighed for at komme med deres sidste kommentarer til kravspecifikationerne og leveringsbetingelserne. Høringen af de kommunale ældre- og handicapråd forventes at starte i august 2021.

Du kan læse mere om udformningen af den kommende aftale 50.96 Bleer på udbudssiden.