>

SKI har tildelt Comm2ig A/S som leverandør på delaftale 2 – Basis- og skolecomputere på SKI-aftalen 50.40 Computere og it-tilbehør. Her kan 86 kommuner og fem andre offentlige organisationer købe bærbare computere og tilbehør samt tilknyttede ydelser til skole- og uddannelsesbrug blandt et bredt udvalg fra forskellige producenter.

Delaftale 2 er nu i standstill til og med den 29. april 2024, hvorefter SKI forventer at underskrive kontrakten med Comm2ig. Delaftalen træder i kraft, når kontrakten er underskrevet – forventet den 30. april 2024.

Atea A/S blev tildelt som leverandør på delaftale 1 – Administrative computere i marts. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Kontrakten for delaftale 2 har en anslået værdi på 629 mio. kr. i hele aftalens løbetid, og SKI vurderer, at Comm2ig har budt ind med skarpe priser.

”Vi havde god konkurrence på delaftale 1 – og det samme har også været tilfældet på delaftale 2 efter forhandlingsrunderne med tilbudsgiverne. Vi er endt ud med rigtig attraktive priser, og samlet set dækker 50.40-aftalen de offentlige organisationers primære behov for indkøb af computere og it-tilbehør til konkurrencedygtige priser,” siger Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI.

Begge delaftaler på 50.40 Computere og it-tilbehør har et grønt fokus, hvor bæredygtighed er tænkt ind i alle aftalens dele i forhold til produktion, logistik, levering, anvendelse og produktets efterliv. På aftalen har SKI fx stillet en række mindstekrav til blandt andet miljømærkning, reparation, energiforbrug og kemikalieindhold.

Derudover er der mulighed for at vælge en mindre CO2-belastende leveringsform, sælge sine brugte computere tilbage til leverandøren på aftalen eller få repareret eller levetidsforlænget produkter.

”Leveringsbetingelserne på aftalen er med til at understøtte en mere bæredygtig indkøbsadfærd. Dels er der et miljøgebyr på bestillinger med kort leveringstid. Dels giver muligheden for at vælge længere leveringstid såvel miljømæssige som økonomiske incitamenter til at få leveret de bestilte produkter med en transportform, der udleder mindre CO2 - fx skib eller tog. Samtidig er der gode muligheder for at undgå unødigt forbrug ved at benytte aftalens muligheder for reparation eller levetidsforlængelse,” siger Christian Lunding.

 

På 50.40 Computere og it-tilbehør kan de tilsluttede organisationer købe computere og tilbehør til administrative arbejdspladser samt basis- og skolecomputere. Sortimentet dækker over et standardiseret udvalg af bærbare og stationære computere, tilbehør som batterier, dockingstationer, strømforsyninger, mus, tastaturer og skærme samt yderligere services som konsulenttimer, klargøring, imagepålægning og tyverimærkning.

Det er også muligt at købe computere, du selv kan tilpasse med ekstra kapacitet og funktioner.

Aftalen er opdelt i to delaftaler, som hver udgør selvstændige rammeaftaler:

  • Delaftale 1 Administrative computere
  • Delaftale 2 Basis- og skolecomputere.

Atea A/S er leverandør på delaftale 1, mens Comm2ig er leverandør på delaftale 2.

89 kommuner, én region og 21 øvrige offentlige organisationer er tilsluttet delaftale 1, mens 86 kommuner og fem øvrige offentlige organisationer tilsluttet delaftale 2. Staten er derudover forpligtet til at bruge 50.40-aftalen, da den er en del af Statens Indkøbsprogram. 

Du kan læse mere om aftalen på aftalesiden for 50.40 Computere og it-tilbehør.

 

  • Gensalg og bortskaffelse: Leverandøren skal tilbyde tilbagekøb af produkter og stå for miljørigtig bortskaffelse, genbrug og genanvendelse af defekte produkter
  • CO2-rapporter: Kunderne kan anmode om rapporter for produkternes CO2-aftryk, inklusive anbefalinger til reduktion.
  • Miljømærkning og energikrav: Computere på aftalen skal overholde krav fra TCO Certified, EPEAT, og Energy Star for at sikre høj energieffektivitet og lavt kemikalieindhold.
  • Gebyrer: Et miljøgebyr og leveringsgebyr pålægges for at fremme en grønnere indkøbsadfærd og reducere miljøpåvirkningen.
  • Produktlevetid: På aftalen er der stillet krav om tre års produktgaranti med mulighed for reparation, batteriudskiftning, og yderligere garantier for at forlænge produktlevetiden.
  • Emballagekrav: Krav til miljøvenlig emballage, herunder forbud mod PVC og krav til let adskillelse for korrekt affaldssortering.