>

SKI har netop afsluttet evalueringen af tilbud på den kommende SKI-aftale 50.85 Drivmidler og fyringsolie, hvor 83 kommuner, tre regioner, 12 øvrige offentlige organisationer og de statslige institutioner fra den 1. juni 2024 skal købe drivmidler og fyringsolie. Seks virksomheder er tildelt aftalen.

På aftalen kan den offentlige sektor købe brændstof via tankkort til tankstationer med bred geografisk dækning hos fem forskellige leverandører og få leveret brændstof og fyringsolie til egne anlæg. Derudover er der en ny delaftale med el-opladning med bred landsdækkende dækning.

Delaftale 1: Tankkort til tankstationer

  • Q8 Danmark A/S - nr. 1 i kaskaden
  • Circle K Danmark A/S - nr. 2 i kaskaden
  • DCC Energi Mobility A/S - nr. 3 i kaskaden
  • Uno-X Mobility Danmark A/S - nr. 4 i kaskaden
  • OK a.m.b.a. - nr. 5 i kaskaden

Delaftale 2: Levering af brændstof

  • OK a.m.b.a.

Delaftale 3: Levering af GTL fuel

  • Q8 Danmark A/S

Delaftale 4: Levering af HVO Diesel

  • DCC Energi A/S

Delaftale 5: Ladekort til offentligt tilgængeligt ladenetværk

  • Q8 Danmark A/S

Med en ny delaftale og skærpede grønne krav er der nu endnu flere muligheder for at køre mere klimavenligt på den nye aftale. Det skal imødekomme et stigende ønske om alternativer til fossile brændstoffer i den offentlige sektor, fortæller Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI:

”På den nye aftale har vi endnu en gang udvidet sortiment og dermed gjort det lettere for den offentlige sektor at købe mere grønt. Ved sidste genudbud udvidede vi med de to delaftaler med mere miljøvenlige brændstoffer, og denne gang er vi gået skridtet videre og har også fået el-opladning på farten med på aftalen.”

På delaftale 3 kan man købe GTL Fuel, som er et flydende brændstof til dieseldrevne motorer fremstillet af naturgas i stedet for råolie. Det udleder færre skadelige stoffer end almindelig diesel.
Delaftale 4 indeholder HVO Diesel, som er et CO2-reducerende brændstof udelukkende fremstillet af fornybare råmaterialer, og her er kravene til den CO2-reducerende effekt skærpet.
På delaftale 1 med tankkort til tankstationer bliver det som noget nyt muligt at tilkøbe bilvask, hvor der stilles krav om svanemærket kemi.

Udover de nye grønne valgmuligheder er det også lykkedes at opnå konkurrencedygtige priser på aftalen. Særligt på det grønnere sortiment er der markante besparelser af hente:

”Benchmark på aftalen viser, at vi er lykkedes med at få yderligere besparelser på de grønne brændstoffer på 25-30 pct. sammenlignet med på den forrige aftale. Benchmark visere endvidere, at priserne på den nye delaftale med lynladning ligger ca. 20 pct. under markedsniveau,” fortæller Christian Lunding.

Endelig er besparelsen på levering af brændstof og fyringsolie i gennemsnit ca. 15 pct. sammenlignet med den eksisterende aftale. Et benchmark af de tilbudte rabatter sammenholdt med rabatterne på den eksisterende aftale viser desuden en potentiel besparelse ved tankning på tankstationer på ca. to pct. i forhold til den nuværende aftale.

Aftalen er nu i standstill til og med den 16. februar 2024 og forventes at være klar til brug den 1. juni 2024.