>

Fremover er det AV Center København A/S, der skal levere standard AV-udstyr så som projektorer, skærme, lydudstyr mv. til staten, 88 kommuner og tre regioner. AV Center København A/S har nemlig givet det bedste tilbud på den fællesoffentlige aftale 50.70 AV-udstyr, der efter planen træder i kraft 1. januar 2022.

Der er fuldt fokus på bæredygtige produkter på den nye aftale. Sammenlignet med den tidligere aftale kan de offentlige organisationer nu i højere grad købe klimavenlige produkter og dermed understøtte den grønne omstilling. Det fortæller udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding:

"Vi har skruet op for de grønne krav. Det betyder, at 37 pct. af projektorer, TV’er og skærme på aftalen er miljømærkede eller lever op til samme standard, som miljømærkede produkter. Nogle produkter kan købes brugt. Og så stiller vi krav om fx mere klimavenlig emballering, og at plastdele ikke må indeholde flammehæmmer, som skader miljøet. Alt i alt stiller vi en lang række krav, der giver de tilsluttede organisationer gode mulighed for at tilvælge bæredygtige produkter, når de køber ind."

På alle SKI’s aftaler er det muligt kun at hente de grønne produkter til sit e-katalog. På den måde kan du sikre, at de ofte mange forskellige personer, der køber ind i din organisation, kun har mulighed for at vælge produkter fra den grønne hylde.

Se her, hvordan du skræddersyr dine e-kataloger.

Til trods for at der overalt i verden opleves stigende råvarepriser, og aftalen har et grønnere sortiment, vil de offentlige organisationer opleve bedre priser på den nye aftale. Benchmark viser, at de tilsluttede organisationer i gennemsnit kan spare syv procent. Det svarer til en samlet besparelse på ca. 4,5 mio. kr. årligt og 18 mio. kr. i aftalens fireårige løbetid.

”Vi er godt tilfredse med, at vi er lykkedes med at opnå endnu bedre priser til de offentlige organisationer, samtidig med at sortimentet er blevet mere bæredygtigt,” siger Christian Lunding.

02.70 AV-løsninger supplement til standard sortiment

Behovet for AV-udstyr i det offentlige spænder bredt og tæller alt lige fra standardinstallationer til enkeltstående niche-løsninger. Det er vanskeligt at imødekomme på én og samme indkøbsaftale.

Derfor udbyder SKI også aftalen 02.70 AV-løsninger, der bliver et dynamisk indkøbssystem. Her kan de offentlige organisationer købe ind blandt et bredt udsnit af leverandører i markedet, når de har behov for mere specialiserede eller samlede løsningsforslag. Læs mere om, hvordan de to aftaler med AV-udstyr og -løsninger supplerer hinanden her.

Den fællesoffentlige aftale 50.70 AV-udstyr er nu i standstill til og med den 11. oktober, og aftalen forventes klar til brug den 1. januar 2022.

 

[Vi har den 4. november 2021 præciseret, at det er AV Center København A/S, der skal levere]