>

Når den nye 50.20 Forbrugsartikler træder i kraft i juli 2024, er den grønne skrue strammet endnu en gang. Flere skrappe krav til produkterne og en lang række tiltag skal gøre det lettere for de offentlige organisationer at sænke klimaaftrykket samt begrænse brugen af kemi og sundhedsskadelige stoffer.

Som noget nyt hjælper SKI nu også med at sætte fokus på forbruget af engangsartikler med en adfærdskampagne. Ifølge Katrine Pape Huldahl, der er ESG-direktør i SKI, er engangsartikler et oplagt sted at starte. Her kan langt de fleste institutioner i det offentlige nemlig skabe resultater.

”Når vi skal sænke vores klimaaftryk, er det ikke nok, at vi stiller en masse grønne krav til produkterne på aftalen. Adfærden – hvad vi køber ind, hvor meget, og hvordan vi forbruger – er afgørende for, at vi udnytter de grønne potentialer, som aftalen giver mulighed for, og måske endda sparer penge på samme tid. Derfor har vi bedt et adfærdsbureau om at udvikle en kampagne, der kan skabe resultater decentralt med minimal indsats fra de centrale indkøbere,” siger Katrine Pape Huldahl.

Fire centrale barrierer for et mere nøjsomt forbrug

Det er konsulenthuset Behave Green, der specialiserer sig i grøn omstilling og adfærd, der har undersøgt adfærden i decentrale kommunale institutioner. På baggrund af deres observationer og i dialog med medarbejdere har konsulenthuset kortlagt, hvad der står i vejen for et mere nøjsomt forbrug og indkøb af engangsartikler. Det er udgangspunktet for det målrettede kampagnemateriale, Behave Green har udviklet i samarbejde med SKI. Materiale, der skal hjælpe de centrale indkøbere med at nå ud decentralt, hvor engangsartiklerne købes og bruges.

I juni delte Josephine Christoffersen og Chenna Deveril fra Behave Green deres opdagelser på to webinarer for de tilsluttede organisationer på 50.20 Forbrugsartikler:

”Vi har identificeret fire overordnede områder, hvor vi ser barrierer, der står i vejen for et mere nøjsomt forbrug af engangsartikler. Det drejer sig helt overordnet om kommunikation mellem de centrale og de decentrale indkøbere, at der er mange aktører og for få ressourcer, vores vaner og rutiner og de fysiske og tekniske barrierer i fx e-handelssystemet,” fortæller Josephine Christoffersen, der er projektleder i Behave Green.

SKI afholder sammen med Behave Green endnu et webinar efter sommerferien, som du kan tilmelde dig her.

Kampagnematerialer med mulighed for individuel tilpasning

Kampagnematerialet er bygget om mantraet ”ta’r du med omtanke?”. Det består af forskellige materialer, der er lige til at bruge af medarbejderne i de offentlige organisationer. Materialerne kan printes eller trykkes, hvis man ønsker en bedre kvalitet. Derudover kan de offentlige organisationer få tilsendt en redigerbar version, så de selv kan tilpasse materialet med logo, genkendelige billeder eller tilpasset tekst.

”SKI har de seneste år udviklet forskellige tiltag, der skal gøre det lettere for den offentlige sektor at købe mere grønt og bæredygtigt ind, bl.a. gode råd og skræddersyede grønne e-kataloger. Med denne kampagne forsøger vi noget nyt. Vi går skridtet videre og stiller noget materiale til rådighed, som man frit kan benytte og også gøre til sit eget. Hvis det viser sig, at kommunerne og andre organisationer har kunnet bruge materialet, og at det har haft en effekt på forbruget, vil vi udbrede det til andre produktkategorier og aftaler,” siger Katrine Pape Huldahl.

Se et udpluk af kampagnematerialet

 • Plakater, der gør opmærksom på alternativet til engangsprodukter, og som er henvendt til både medarbejdere og besøgende
 • Skilt til skrivebordet, der minder den decentrale indkøber om at træffe det grønne valg, når de køber ind, og huske at opdatere sin favoritliste
 • Skilt til lagerhylder, kaffemaskine mv. i forskellige størrelser og farver, der gør opmærksom på forbruget af engangsartikler og minder om, at man skal tage med omtanke
 • Intern konkurrence, som man kan bruge til at engagere sine medarbejdere i at sænke forbruget af engangsartikler. Her kan man vælge mellem fire foruddefinerede fokusområder, og man kan også definere sit eget.

Hent kampagnematerialet på aftalesiden under aftaledokumenter.

 • Strenge krav til kemi og indholdsstoffer
 • Fokus på genanvendeligt plast i produkter produceret af plast
 • Miljømærker og markering af grønnere varianter i e-kataloger
 • Krav om bæredygtige træ og træbaserede produkter
 • Grønt katalog tilgængeligt via aftalesiden
 • Grønne benchmark-estimater til konvertering fra konventionelt til grønt indkøb
 • Krav til emissionsfri leverancer – skaleres i aftalens løbetid
 • Strenge krav til emballage – skaleres i aftalens løbetid.

50.20 Forbrugsartikler træder i kraft den 8. juli 2024. Se alle krav og tiltag og find gode råd til, hvad du selv kan gøre på aftalesiden.