>

Aarhus Kommune vil gerne have en solid implementering af 02.40 Digitale Læremidler​ og det tilhørende dynamiske indkøbssystem. Derfor har kommunen sammen med SKI netop søsat et pilotprojekt, der skal give kommunen en god opstart på aftalen med SKI som sparringspartner.

​​M​ette Hardis Jakobsen, konsulent i Læring og udvikling hos Aarhus Kommune, har været med til at starte pilotprojektet i kommunen. Faktisk har hun været med lige fra aftalens undfangelse, og har lavet en hel del forarbejde i forbindelse med udformningen af aftalen.

”Jeg har siddet i 02.40’s referencegruppe og været med til at udarbejde en ’værktøjskasse’ med skabeloner, som kan lette indkøbsprocessen på aftalen. Nu er jeg med i pilotprojektet i Aarhus Kommune, og vi har valgt et fag ud, som vi skal købe digitale læremidler til. På den måde har vi mulighed for at gennemløbe hele indkøbsprocessen og blive klogere på, hvilke erfaringer vi skal tage med os, og hvor der skal rettes til,” fortæller Mette Hardis Jakobsen.

Aarhus Kommune står med styrepinden i hele indkøbsprocessen, men har mulighed for at inddrage SKI løbende efter behov. Derudover vil SKI også give inputs og vejledning til Aarhus Kommunes indkøbsmateriale såsom kravsspecifikationer, opfordringsskrivelse osv.

”Det er en helt ny aftale, så der er ikke noget ’plejer’. Der har været nogle ting, vi har skullet rette til, og der har vi været i tæt dialog med SKI’s udbudsjurister og kontraktansvarlige. Derudover er der blevet lavet en procesplan, hvori vi har aftalt, hvornår vi får brug for SKI,” fortæller Mette Hardis Jakobsen.

Aarhus Kommune har offentliggjort udbud på fagområdet Natur og Teknologi, som har tilbudsfrist den 18. december. Erfaringerne de vil høste derfra, vil sammen med SKI’s inputs blive fundamentet for fremtidige indkøb på aftalen.

”Lærernes stemme er essentiel for indkøbsprocessen. Det er jo dem, der skal gøre brug af materialet i deres undervisning. Vi har afholdt workshops, hvor lærerne er med til at formulere kravsspecifikationen. Efterfølgende er det også dem, der skal lave brugertest og give point til materialerne,” siger Mette Hardis Jakobsen.

Lærernes arbejde med indkøb af digitale læremidler er altså vigtigt for Aarhus Kommune, og mindst én lærer fra hver skole har været med til at udarbejde kravsspecifikationen til aftalen.

I Aarhus Kommune skal 49 skoler købe ind på 02.40 Digitale Læremidler. Pilotprojektet løber ind til 1. maj, hvor Aarhus Kommune regner med at nå hele vejen rundt på de forskellige fagområderne.

”Det næste step er at gennemføre indkøb på alle andre fagområder. Vi skal finde ud af præcist hvor mange, og hvordan vi skal opdele og sætte fagene sammen i udbuddet. Så der ligger en hel stak af udbud forude,” afslutter Mette Hardis Jakobsen. ​​

Citat af Rasmus Greve Henriksen, leder af pædagogisk og digital udvikling i Aalborg Kommune. Læs mere om den tidligere ekspertgruppes arbejde med digitale læremidler her.