Vi bliver først klogere, når vi sammenligner os med andre!

01-05-2017
I 2016 gennemførte vi et pilotprojekt, hvor 54 kommuners indkøbsdata for 2014 blev indsamlet og bearbejdet. Nu tager vi hul på data for 2015-2018. Viborg Kommune har lært meget af resultaterne og forventer endnu mere denne gang.

Kommunerne har i øjeblikket mulighed for at tilmelde sig et fælles indkøbsdatasamarbejde, hvor indkøbsdata for perioden 2015-2018 bliver analyseret. I første omgang indsamles og bearbejdes data for perioden 2015-2016, men meningen er, at også data for 2017 og 2018 skal analyseres, når det ligger klart. 

Viborg kommune var en af de 54 kommuner, der deltog i pilotprojektet, hvor indkøbsdata for 2014 blev analyseret. De tilmelder sig også denne gang og har store forventninger til samarbejdet:

”Det bliver interessant med data fra flere år, for så kan vi se, om det tegner et generelt billede. Data for 2014 blev hurtigt forældet, der er sket meget i vores kommune siden. Vi har selv analyseret meget på vores egne data, men har ikke haft mulighed for, at sammenligne os med andre kommuner. Det får vi med indkøbsdatasamarbejdet, og efter min mening er det først, når vi sammenligner os med andre, at vi kan blive klogere på, hvordan det går i vores kommune. Så jeg forventer mig klart endnu bedre data denne gang,” fortæller Tina Bjørnholt, der er udbuds- og indkøbschef i Viborg Kommune.

Nye perspektiver ved at se data på tværs

Datasamarbejdet bidrager med en unik indsigt på tværs af det kommunale indkøb og fremhæver forskellene mellem kommunernes indkøb, og hvor der er potentiale for forbedring:


Udbuds- og indkøbschef Tina Bjørnholt
fra Viborg Kommune

”Indkøbsdatasamarbejdet gør os nysgerrige og giver mulighed for at identificere, hvor vores styrker og svagheder er. I vores indkøbsfællesskab har vi i dette projekt åbnet op for hinanden, så vi kan se data på tværs. Det har givet os et perspektiv, som vi ikke har haft før. Vores kommune kom ud med fine tal. Og jeg tænkte, hvor er vi gode. Men det defineres forskelligt, hvad godt er, for som vores økonomidirektør påpeger, kan det også bare være, fordi vi er fattige i vores kommune. Så det bliver spændende og se, om der er et mønster,” siger Tina Bjørnholt. 

Vi bruger massive summer på mange andre områder

KL er initiativtageren bag indkøbsdatasamarbejdet, og derfor bruges resultaterne blandt andet til at identificere, hvilke områder der vil være oplagt som kommende kommunale forpligtende aftaler:

”Når man ser på disse her data, så sætter det tingene lidt i relief. Det bliver meget synligt, hvor lille en del af det samlede indkøb i kommunen, vi har fingrene i. De forpligtende aftaler fylder så lidt. Vi bruger jo også massive summer på mange andre områder. Indkøbsdatasamarbejdet har for mig synliggjort, at hvis vi virkelig skal spare penge, skal vi også til at kigge på nogle af de områder, vi historisk set ikke har rørt ved før, for der kan også være store besparelser at hente,” fortæller Tina Bjørnholt.

Alle kommuner har mulighed for at tilmelde sig indkøbsdatasamarbejdet. Fristen er den 30. maj 2017. KL har sendt en invitation til alle borgmestre og kommunaldirektører. Du kan læse mere om samarbejdet her, hvor du også kan se nogle af de indsigter, som analysen af indkøbsdata for 2014 bidragede med.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kontakt SKI

Bjarne Schmidt
Analysechef
T . 51 27 24 47
William Fellows-Jensen
Chefkonsulent
T . 20 24 55 52​