Tre spørgsmål til SaaS-Cloud, du skal kende svaret på

08-10-2019
Mere end 200 kunder har over de sidste par uger deltaget på opstartsmøder for den nye rammeaftale 02.19 SaaS-Cloud, og spørgelysten var stor. Her kan du se svarene på de tre mest stillede spørgsmål – er det ikke nok, så fortvivl ej. SKI holder flere opstartsmøder i den kommende tid.

​​Hvad betyder FORM og STORM – og hvorfor bruger SKI det?

FORM er en forkortelse for ”Fælles Offentlig Reference Model” og er en kategorisering, som beskriver det offentliges opgaver, og som er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen. Helt overordnet beskriver FORM og STORM de kategoriseringer, som SKI bruger, så fx Fagsystemer (Services) kan konkurrenceudsættes på det samme grundlag. 

Når du skal tildele på aftalen, hjælper FORM dig med at afdække antallet af mulige Services og leveringsdygtige leverandører, som du skal evaluere ved tildelingen. Der findes i alt 56 FORM-kategorier, fx Sundhed og Arbejdsmarked, på 02.19-aftalen. 

STORM er en forkortelse for "Service- og Teknologi Offentlig Reference Model. På samme måde som FORM kategoriserer og beskriver det offentliges opgaver, er STORM udviklet til at give en overordnet klassifikation og funktionalitetsbeskrivelse af de IT-systemer, der bruges i offentlig forvaltning. STORM-kategorier er fx Serviceadgang og Integration, Adgangskanaler og Webbrowser.

Her kan du kan læse mere om FORM og STORM.

I rammeaftalens bilag kan du også se mere om FORM og STORM. Det findes i bilag E.1 Kravspecifikation – Sortiment og bilag E.1.1 Use Cases på ski.dk.

Hvornår kan man benytte brugertesten? 

Når du som offentlig kunde skal købe ind på aftalen, skal du som udgangspunkt foretage en direkte tildeling. Der er dog mulighed for at genåbne konkurrencen ved et miniudbud i særlige tilfælde. Det kan du læse mere om i rammeaftalens bilag B Retningslinjer for tildeling af Leveringsaftale.

I forbindelse med et miniudbud skal du som noget nyt foretage en såkaldt test af Servicen. Det er en brugertest, hvor du har mulighed for at evaluere de pågældende Services, som vil være en del af din løsning.

Der findes tre fokusområder i brugertesten, hvor du skal teste og forankre dine point:

  1. Det første, du tester og giver point ud fra, er om Servicen har den relevante funktionalitet, som giver den rette IT-understøttelse af jeres forretningsprocesser. 
  2. Dernæst skal du give point ud fra, hvor godt den teknologiske opbygning og dens indhold understøtter sammenhæng i dit eksisterende IT-miljø.
  3. Det sidste du skal give point for, er niveauet af usability. Herunder om der er en intuitiv interaktion i Servicens brugergrænseflade og effektivisering af arbejdsgange.

Ved at lave brugertesten opnår du den fordel, at I får mulighed for at afprøve de relevante Services. Det sikrer, at den generelle anvendelse, usability, IT-understøttelse, funktionalitet samt arbejds- og forretningsprocesser bliver “afprøvet” og “scoret” for hver aktuel Service. Dette er en vigtig del af din konkrete evaluering og tildeling.

Hvor ligger tildelingsværktøjet, og hvordan bruger man det?

For at gøre aftalen enkel at bruge, har SKI udviklet et tildelingsværktøj, hvor du ved hjælp af simple udvælgelser kan afgrænse mulige Services, der vil kunne dække dit behov.

Tildelingsværktøjet kan anvendes i forbindelse med direkte tildeling på aftalen. Du finder tildelingsværktøjet via SKI-kataloget på ski.dk. Du kan også bruge tildelingsværktøjet til udvælge de Services, som kommer i spil ved et miniudbud.

For at bruge tildelingsværktøjet skal du åbne SKI-kataloget og lave en ”ny liste”, der kommer til at indeholde de ønskede Services. Når du har dannet listen, udvælger du de Services, der opfylder dit behov.

De ønskede Services lægges derefter i en varekurv, og tildelingen kan startes. Under aftaledokumenter nederst på aftalesiden på ski.dk, findes en vejledning til dette. Her findes bilag B Retningslinjer for tildeling af Leveringsaftale også. ​

Kom til opstartsmøde

SKI har valgt at afholde yderligere opstartsmøder. De er endnu ikke datolagt, men hold dig orienteret her i arrangementskalenderen​, hvor de næste arrangementer bliver slået op. ​​​

Her kan du henvende dig, hvis du har spørgsmål til aftalen

Da aftalen stadigvæk er i opstartsfasen, har den naturligvis kapret meget fokus hos kunderne. SKI har fået mange henvendelser på telefon og mail, som vi hele tiden arbejder på at besvare hurtigst muligt.
Hvis du har spørgsmål til aftalen, er du altid velkommen til at kontakte SKI. Du kan med fordel være opmærksom på at tage direkte kontakt til den kontaktperson i SKI, som er knyttet sammen med netop din organisation.
Er du ansat i en kommune, skal du kontakte Tinna Krogh-Andersen på mail: tka@ski.dk eller mobil: 51 17 42 25. Du kan også kontakte Lars Grelck på mail: lgr@ski.dk eller mobil: 23 43 55 75
Arbejder du i staten eller i en region, skal du rette henvendelse til Mette Løvenbalk Thygesen på mail: mlt@ski.dk eller mobil: 20 72 80 62
Hvis du har spørgsmål generelt til vores aftaler, kan du altid kontakte SKI kundeservice på mail: kundeservice@ski.dk eller telefon: 33 42 70 00.