Top tre: De mest populære SKI-aftaler i 2016

23-05-2017
SKI’s ca. 50 rammeaftaler omfatter en bred palet af standardiserede produkter, herunder computere, kontorvarer, fødevarer, vikarydelser, managementydelser og tele/data. Men hvad har I egentlig købt mest af via SKI’s rammeaftaler i 2016?

Det er it, der topper, når man ser på, hvad SKI’s brugere har købt på de knap 50 rammeaftaler i 2016. Og i 2016 er it-porteføljen også blevet udvidet, så knap halvdelen af alle aftaler er i dag it-aftaler. 

Fordelt på omsætning er de tre mest populære SKI-aftaler i 2016:

 1. Standard software
 2. ASP/Cloud
 3. Kommunikationsudstyr og -løsninger

Det er der en god grund til. 

”Når der skal købes forretningssystemer inden for fx HR, økonomi eller pladsanvisning, har de offentlige brugere mange af de samme overvejelser. Med en af vores rammeaftaler i hånden undgår myndighederne hver for sig at bruge kræfter på at tænke på blandt andet IP-rettigheder, forsinkelser, bodsbestemmelser, oppetid og reguleringer. I en SKI-aftale er der kort sagt taget stilling til, hvad der er standard, så man i stedet kan bruge kræfterne på at fokusere på systemudviklingen og datasammenkoblingen,” siger Bjarne Jørgensen, markedschef for it og tele i SKI.

Tre nye it-rådgivningsaftaler inden for det næste år

En ny aftale om it-rådgivning er netop trådt i kraft, og i slutningen af året kommer endnu en om It-konsulentbistand, der skal dække de udførende it-konsulentopgaver. De to aftaler er karakteriseret ved direkte tildeling inden for en række ydelsesområder og bliver dermed lette at anvende for de offentlige brugere. I starten af 2018 kommer en ny aftale om udvikling af it-projekter, og således vil en ny rådgivningspakke blive fuldendt: 

”Vores brugere har et stort behov for at købe it-konsulentydelser, som kan omfatte en afdækning af sammenhængen mellem forretningssystemer, overvejelser om serverpakke og cloud-løsninger, integration i standardsoftware eller en ny digitaliseringsstrategi. Derfor er vi glade for at have en helt ny it-rådgivningsaftale klar og to mere undervejs,” siger Bjarne Jørgensen.

Se SKI’s årsrapport for 2016 her​​​​​​​​​

Fakta

Det købte kommunerne i 2016
 1. ASP/Cloud
 2. Computere
 3. Standard software
Det købte ministerierne og de statsligt selvejende institutioner i 2016
 1. Standard software
 2. Kommunikationsudstyr og -løsninger
 3. It-drift
Det købte SKI’s øvrige brugere i 2016 – heriblandt universiteter, regioner og forsyningsselskaber
 1. Standard software
 2. Kommunikationsudstyr og -løsninger
 3. Tele og data

Kontakt SKI

Bjarne Jørgensen
Markedschef, Kundeansvarlig
T . 51 14 33 17