Tættere samarbejde om indkøb

13-12-2017
Med regionernes økonomiaftale for 2018 styrkes det tværoffentlige samarbejde om indkøb yderligere. En ny temaside for regionerne giver overblik over samarbejdet samt de 12 tværoffentlige indkøbsaftaler, der skal dække både kommuner, regioner og staten.

Med regionernes økonomiaftale for 2018 aftalte Danske Regioner og regeringen, at regionerne i videst muligt omfang skal anvende de 12 aftaler, der allerede er fælles for staten og kommunerne.

For at hjælpe med overblikket har SKI samlet en række oplysninger om aftalerne på en ny temaside, der er målrettet regionerne. Her kan du se, hvordan samarbejdet udfoldes i praksis. 

Der er lagt op til, at regionerne skal indgå i udarbejdelsen og tilslutte sig aftalerne på samme måde som kommunerne. Da beslutningen blev truffet fra politisk hold, var SKI dog allerede godt i gang med at udbyde de første aftaler, fortæller Anders Stribolt, der er vicedirektør i SKI:

Vi har lavet temasiden for at hjælpe regionerne med at få overblik​

”På de første aftaler har vi inddraget regionerne i det omfang, det har været muligt, og så får de mulighed for at tilslutte sig aftalerne efter ikrafttrædelsen. Fremadrettet inddrages regionerne fuldt ud i udviklingen af aftalerne, og de skal tilslutte sig aftalerne i tilslutningsperioden ligesom kommunerne. Vi har lavet temasiden for at hjælpe regionerne med at få overblik over udbudsprocessen i SKI, de fælles aftaler, og hvordan man kommer godt i gang med at bruge dem.” 

Du finder temasiden her.

Tættere samarbejde som led i regeringsudspillet – klogere indkøb, mere velfærd

I sommer kom regeringen med udspillet ”Klogere indkøb, mere velfærd”, og i forlængelse heraf blev regionernes økonomiaftale for 2018 indgået. Med aftalen er regeringen og Danske Regioner blevet enige om, at regionernes samarbejde med kommunerne og staten om indkøb skal styrkes. 

Den 12. oktober udtalte innovationsminister Sophie Løhde til Børsen:


Minister for offentlig innovation Sophie Løhde i samtale med SKI's adm. direktør Signe Lynggard Madsen​

"Vi har sammen med KL og Danske Regioner aftalt, at SKI skal levere fællesoffentlige indkøbsaftaler på 16 områder, så vi sikrer storkøbsfordele for hele den offentlige sektor - og i øvrigt også undgår dobbeltarbejde i staten, kommunerne og regionerne.” 

De 16 områder resulterer i 12 fællesoffentlige forpligtende SKI-aftaler – de samme 12 aftaler, som SKI også skal udbyde fra Statens Indkøbsprogram fra 2018-2021. 

Se, hvilke aftaler det drejer sig om på temasiden.

Det betaler sig at stå skulder ved skulder

De kommunalt forpligtende aftaler har allerede hentet mærkbare besparelser hjem til kommunerne, men det fulde potentiale er endnu ikke indfriet:

”Benchmarkene viser, at kommunerne under ét har hentet betragtelige gevinster ved at stå skulder ved skulder i de fælleskommunale forpligtende aftaler. Det er derfor positivt, at først staten og nu også regionerne kommer med på 12 af indkøbsaftalerne. Det er et skridt, der vil gøre aftalerne mere attraktive, og jeg ser et potentiale for en yderligere effektivisering af det offentlige indkøb. Det vil komme både regionerne, kommunerne og staten til gode,” siger Anders Stribolt.

Se her, hvorfor de forpligtende aftaler betaler sig​​.  ​​​​​​​​

Fakta: Om det tværoffentlige samarbejde

  • Siden 2012 har SKI udbudt fælleskommunale forpligtende aftaler.
  • Med kommunernes økonomiaftale for 2017 aftalte KL og regeringen, at der skulle etableres fælles indkøbsaftaler for staten og kommunerne. Det resulterede i, at SKI skulle overtage udbud og drift af 16 indkøbsaftaler i Statens Indkøbsprogram. Aftaleområder, som allerede var etableret som fælleskommunale forpligtende indkøbsaftaler.
  • De 16 aftaleområder udbydes som 12 forpligtende fællesoffentlige indkøbsaftaler i SKI. Aftaler, der med regionernes økonomiaftale for 2018 bliver forpligtende for både kommuner, regioner og staten.