SKI deltager i nyt råd, der skal sikre tillid mellem kommuner og banker

05-02-2019
Sager om hvidvask, Panama-papirerne, mv. vækker bekymring i kommunerne. Borgernes skattekroner skal forvaltes forsvarligt. Derfor nedsætter KL nu et råd, der skal udarbejde klare principper for tillid og ordentlighed i samspillet mellem kommuner og banker. Adm. direktør i SKI, Signe Lynggaard Madsen, er udpeget til rådet.

​SKI deltager i det nye råd, KL har nedsat for at sikre tillid og ordentlighed i samspillet mellem kommunerne og bankerne. Inden sommeren 2019 skal rådet formulere governance-principper og forventninger til samspillet mellem kommuner og banker, som kommunerne herefter kan tilslutte sig.

Principperne skal indeholde forventninger til bankerne i forhold til det samfundsmæssige ansvar og etiske og moralske forhold. Det handler i høj grad om at sikre tillid og troværdighed i samarbejdet. Hvis en kommune vælger at tilslutte sig principperne, bliver det en del af kontrakten med banken, som så også skal følge op på principperne og vise, at de efterlever dem.


Ordentlighed er vigtigt pejlemærke for offentligt indkøb de kommende år

I SKI er tillid og troværdighed også en altafgørende forudsætning i arbejdet med at lave rammeaftaler til det offentlige. I takt med at kravet om ordentlighed vokser, hæves barren på alle områder fra bæredygtighed til arbejdsmiljø, hvis man vil handle med det offentlige gennem SKI:

Det er et selvfølgelig et minimumskrav at være lovlydig, hvis man vil levere til det offentlige. Men jeg er ikke i tvivl om, at ordentlighed kommer til at fylde mere som krav til de firmaer, der vil handle med det offentlige. Vi ser det med overenskomster: De er ikke lovpligtige, men mange kommuner vil gerne sikre sig, at de ansatte hos leverandørerne har ordentlige vilkår. Hos os accepteres priser under overenskomsterne ikke”, siger Signe Lynggaard Madsen.
Ordentlighed var også et vigtigt emne på SKI’s Årsdage for offentligt indkøb 2019, hvor Signe Lynggaard Madsen fremhævede ordentlighed som et vigtigt pejlemærke for offentligt indkøb de kommende år:

”Vi skal kæmpe for ordentlighed. Ordentlighed for vores fremtid og vores klode. Vi skal kæmpe for den moralske ordentlighed i forhold til hvidvask, bestikkelse, og ordentlige arbejdsvilkår. Som offentlige indkøbere er vi med til at skabe værdi både økonomisk, miljømæssigt og moralsk, og det kan vi være stolte af.”

​​​​​