Ny styregruppe skal implementere KL’s indkøbsstrategi og udvikle de fælleskommunale forpligtende aftaler

05-07-2017
En ny styregruppe skal følge op på målsætningerne i den nye fælleskommunale indkøbsstrategi fra KL. Den erstatter styregruppen for de forpligtende aftaler.

KL's bestyrelse vedtog i udgangen af april 2017 en ny fælleskommunal indkøbsstrategi. Med den fælles strategi er der fastlagt en række ambitiøse målsætninger, der over de kommende år skal bidrage til den fortsatte videreudvikling af kommunernes indkøb. 

Til at følge samlet op på strategien har KL nedsat en styregruppe, der fremadrettet også skal løfte de opgaver, der hidtil har ligget hos styregruppen for de fælleskommunale forpligtende aftaler. Det betyder, at den tidligere styregruppe for de fælleskommunale forpligtende aftaler er blevet opløst. 

Om den nye styregruppe

Formålet med den nye styregruppe er at følge op på strategiens målsætninger og sikre en tæt kobling mellem den fælles kommunale indkøbsstrategi og videreudviklingen af de fælleskommunale forpligtende aftaler. Sidstnævnte knytter sig særligt til strategiens første tema om at styrke samarbejdet om indkøb. 

Den nye styregruppe består af følgende medlemmer:

 • Bjarne Pedersen, kommunaldirektør, Rudersdal Kommune
 • Kim Herlev, kommunaldirektør, Fredensborg Kommune
 • Lars Holte, kommunaldirektør, Høje Taastrup Kommune
 • Mads Grønvall, økonomidirektør, Københavns Kommune
 • Anders Brøndum, afdelingsleder, Holbæk Kommune
 • Lau Svendsen-Tune, kommunaldirektør, Vordingborg Kommune
 • Lars Svenningsen, kommunaldirektør, Nyborg Kommune 
 • Peter Karm, økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør, Vejle Kommune
 • Anette Juhl Winther, udbuds- og indkøbschef, Aarhus Kommune
 • Lasse Jacobsen, kommunaldirektør/Klaus Christiansen, direktør for økonomi- & personalestaben, Viborg Kommune
 • Christian Roslev, kommunaldirektør, Aalborg Kommune
 • Leif Johannes Jensen, økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør, Hjørring Kommune
 • Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør, SKI
 • Morten Mandøe, cheføkonom, KL (formand)

Nu skal de gode resultater videreføres

I SKI ser man frem til at bidrage med at indfri den fælleskommunale indkøbsstrategi, herunder særligt den del der handler om det fælleskommunale samarbejde om indkøbsopgaverne. De gode resultater, som de fælleskommunale forpligtende aftaler har skabt, skal videreføres:

​​
Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør i SKI

”Med den nye styregruppe får vi en tæt kobling mellem KL’s indkøbsstrategi og videreudviklingen af de fælleskommunale forpligtende aftaler. Det bliver spændende fremadrettet også at skulle bidrage til at styrke det fællesoffentlige indkøbssamarbejde. De fælleskommunale forpligtende aftaler er baseret på et tæt samarbejde kommunerne imellem. Kommunerne i projektgrupperne løfter et dedikeret arbejde på fællesskabets vegne. Tilslutninger på mere end 80 kommuner er ikke længere et særsyn,” siger adm. direktør i SKI, Signe Lynggaard Madsen, og fortsætter:

”Når så mange kommuner vælger at stå sammen skulder-ved-skulder, så opnås også markante resultater. Et samarbejde, der fra aftalerne blev etableret i 2012 til nu har genereret et besparelsespotentiale på godt 1,8 mia. kr. Det er et resultat, som kommunerne har skabt gennem det samarbejde, som den nu nedlagte styregruppe for de fælleskommunale forpligtende har haft en nøglerolle i forhold til, og det skal de have en stor tak for. Nu skal vi så videreføre det gode samarbejde i den nye styregruppe, og det ser jeg frem til,” siger Signe Lynggaard Madsen.

Du kan læse mere om de fælleskommunale forpligtende aftaler her

Vil du se alle målsætningerne i KL’s indkøbsstrategi, kan du finde strategien her. ​​​​​​​​

Fakta om KL's indkøbsstrategi

KL’s indkøbsstrategi for 2017-2020 blev vedtaget i april 2017.

Strategien skal understøtte, at kommunerne fortsat kan frigøre ressourcer til brug for den borgernære velfærd ved at effektivisere indkøb af varer og tjenesteydelser.

Strategien har overordnet set fokus på fem temaer:
 1. Stærkere samarbejde om indkøb
 2. Bedre digital understøttelse af indkøbsopgaven
 3. Professionel indkøbsadfærd i hele organisationen
 4. Bedre indkøb af tjenesteydelser
 5. Styrket udviklingsperspektiv på indkøbsområdet