Ny fælleskommunal forpligtende aftale på servere og storage

09-05-2017
Styregruppen for de fælleskommunale forpligtende aftaler har besluttet, at der skal udbydes en ny aftale for både servere og storage. Med aftalen vil kommunerne få adgang til et bredt sortiment.

​I april måned vedtog styregruppen for de fælleskommunale forpligtende aftaler, at der skal udbydes en ny kommunalt forpligtende aftale for servere og storage. Vi forventer, at den nye aftale vil knytte sig tæt op af den frivillige aftale, 02.03 Servere og Storage​, når den genudbydes. 

På opfordring fra styregruppen har SKI forud for vedtagelsen sammen med en arbejdsgruppe fra Foreningen for kommunale it-chefer (KITA) set på markedet og kommunernes indkøbsbehov inden for såvel servere som storage. 

Analyserne viser bl.a., at cloud computing, hvor data flyttes ud i skyen, reducerer behovet for kommunalt indkøb af egne fysiske servere. Analyserne viser også, at indkøbsbehovet bevæger sig i retning af et mere specialiseret server-setup som følge af øget fokus på effektivisering og ressourceoptimering. Derfor har styregruppen besluttet at udbyde servere og storage på en samlet fælleskommunal aftale med et bredere sortiment, der både muliggør cloudbaserede og fysiske løsninger til lagring af data og netværk. Samtidig skal aftalen give adgang til et frivilligt sortiment, som kan tilgodese de mere specialiserede serverløsninger. 

Ny aftale skal også dække statens indkøbsbehov

Regeringen og KL har besluttet, at SKI fra 2019 skal udbyde statens aftaler på servere og storage som en del af Statens Indkøbsprogram. Da markedet for servere og storage er et stort internationalt marked, vil det være en fordel at pulje staten og de tilsluttede kommunernes indkøbsbehov i en fælles aftale. 

Udformningen af den nye fælleskommunale forpligtende aftale for servere og storage vil som altid blive udviklet i tæt samarbejde med en kommunal projektgruppe, og så snart vi nærmer os opstarten af udbuddet i slutningen af året, vil alle kommuner modtage en invitation. Ligeledes vil der etableres en statslig projektgruppe, der skal sikre de statslige behov for servere og storage. 

Aftalen forventes at træde i kraft primo 2019.

​​​​​​​

Fakta

Servere omfatter fysiske servere til f.eks. virtualisering, der anvendes til databehandling, transaktionsbehandling, internettrafik og applikationsafvikling under anvendelse af et eller flere styresystemer. 

Storage understøtter opbevaringen af og tilgangen til lagret data i et netværk. 

SKI har en frivillig aftale på servere og storage, 02.03. Den genudbydes og forventes at være klar til brug primo 2019. 

Det er SKI’s forventning, at udbuddet af den forpligtende aftale for servere og storage vil følge genudbuddet af den frivillige aftale.  

SKI’s kommunalt forpligtende serveraftale, 50.45, genudbydes ikke.