Ny fælleskommunal forpligtende aftale på internetforbindelser

04-04-2017
Styregruppen for de fælleskommunale forpligtende aftaler har besluttet, at der skal udbydes en fælleskommunal forpligtende aftale på internetforbindelser. Aftalen forventes at træde i kraft den 1. januar 2018
Styregruppen for de fælleskommunale forpligtende aftaler har vedtaget, at den kommende aftale om internetforbindelser skal udbydes som en forpligtende aftale. 

Markedsanalysen har vist, at der er et potentiale i at udforme aftalen som en kommunalt forpligtende aftale, idet aftalen også er en del af Statens Indkøbsprogram. Dermed giver det mening at samle den statslige og kommunale volumen i et fælles forpligtende udbud, 50.47 Internetforbindelser. 

Rammeaftalen skal dække behovet for opkobling til og drift af internetforbindelser samt tilknyttede serviceydelser til:

  • Hjemmearbejdspladser for statens og kommunernes medarbejdere
  • Mindre arbejdspladser, hvor antallet af arbejdspladser med computere ikke overstiger to
  • Borgere der skal bruge en internetforbindelse, f.eks. i forbindelse med et sygdomsforløb, men hvor myndigheden afholder etablerings- og abonnementsudgiften.

Aftalens sortiment forventes at bestå af knap 10 forskellige abonnementer, der vil variere i hastighed på download/upload. De enkelte abonnementstyper forventes som på den nuværende frivillige aftale ikke at blive teknologiafhængige. Dog vil der indgå en eller flere trådløse abonnementstyper for at mindske afhængigheden af lokale forhold. 

En fælles statslig og kommunal projektgruppe

Styregruppen lægger vægt på, at der mulighed for bred kommunal inddragelse i forbindelse med udviklingen af de fælleskommunale forpligtende aftaler.

Den kommunale inddragelse bliver imidlertid mere komprimeret end normalt. Det skyldes, at statens eksisterende aftale på internetforbindelser udløber med udgangen af 2017, og den nye aftale skal derfor være klar til brug den 1. januar 2018.

Der er nedsat en fælles statslig og kommunal projektgruppe. Første møde er afholdt i forbindelse med markedsanalysen, og der vil blive afholdt endnu et møde, hvor udbudsdesign og sortiment diskuteres. Normalt drøftes disse emner på to separate møder, men set i forhold til det begrænsede sortiment, er det forventningen, at det ikke er nødvendigt i dette tilfælde. 

Som altid på de forpligtende aftaler vil der være tre ugers høring, hvor alle kommuner har mulighed for at kommentere på udbudsdesignet. Høringen forventes at ligge i august 2017. Ligeledes vil der være tre ugers tilslutningsperioden, som forventes at ligge i september.

Aftalen forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

Læs mere om aftalen her​ ​

​​
​​

Kontakt SKI

Niels Munch
Udbudschef
T . 40 49 16 06