Kriminalforsorgen: Når det er akut, skal vores enhed i Esbjerg kunne handle i et byggemarked tæt på

03-04-2018
For Kriminalforsorgen giver det mening at tilslutte sig SKI’s forpligtende aftaler på byggevarer og værktøj. Her kan de decentrale enheder både e-handle og køre til et byggemarked i nærheden, når det er akut. Og så frigiver det tid til indkøbsafdelingen. Tilslutningen er åben nu.

Før påske åbnede SKI for tilslutning til de forpligtende aftaler 50.61 Byggevarer og 50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder. Aftalerne er en del af det fælleskommunale indkøbsprogram, men alle organisationer i den offentlige sektor kan tilslutte sig. Det har Mette Søgaard-Andersen, indkøbschef i Kriminalforsorgen, tænkt sig at få glæde af:


Mette Søgaard-Andersen, Kriminalforsorgen​

”Med aftalerne får vi frigivet ressourcer i indkøbsafdelingen, så vi kan fokusere på områder, hvor SKI ikke har aftaler. Jeg afvejer altid indsatsen med den gevinst, vi potentielt kan få ud af det. Her synes jeg, at arbejdet med at tilslutte sig er givet godt ud - også selv om vi skal bruge en del tid på at klynge vores enheder korrekt og afveje, hvilke områder vi evt. ikke skal forpligtes til.”

Sådan supplerer de to aftaler hinanden

50.61 Byggevarer går i daglig tale under navnet byggemarkedsaftalen. På den kan du nemlig købe de mest gængse varer, som du kender det nede fra dit lokale byggemarked. Det kan du gøre via e-handel eller fysisk i butikken. 

50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder kan du kun få produkter inden for grupperne, som indgår i navnet. Til gengæld vil der her være et bredere udvalg end på 61’eren. Den konstellation passer godt til Kriminalforsorgens indkøbsbehov: 

”Vi ejer vores egen bygningsmasse og står derfor selv for vedligehold og drift af bygninger. Vi har bygninger, der er langt over 100 år gamle og nogle, der er helt nye. Derudover producerer vores indsatte møbler. Vores behov er derfor meget forskellige. Der tror jeg, aftalerne vil supplere hinanden godt,” fortæller Mette Søgaard-Andersen og fortsætter:

”Vi har 80 enheder fx fængsler og arresthuse spredt ud over landet, og derfor kommer vi til at samle vores enheder i klynger ud fra postnummer ved tilslutningen. Det gør det mere fleksibelt for den enkelte enhed. Det kan jo ikke nytte noget, at de skal køre langt for at hente noget ved akutte behov.” 

Vi ejer vores egen bygningsmasse og står derfor selv for vedligehold og drift af bygninger. Vores behov er derfor meget forskellige. Der tror jeg, aftalerne vil supplere hinanden godt​

På 50.61 Byggevarer begrænser regionale delaftaler afstanden til leverandørens byggemarkeder. Men vil man være helt sikker, kan det være en god idé at få TCO-beregninger med i resultatet af tildelingen. Det er kun muligt ved tilslutning i tilslutningsperioden. Du kan læse mere om, hvordan det sker gennem såkaldte udpegningsmodeller her.​

E-handel gør det nemmere at hæve compliance

I Kriminalforsorgen har de med et E-handelssystem, analysesystem og central controlling fokus på at sikre, at de decentrale enheder ved, hvor og hvordan de skal købe ind:

”Når vi overgår til den nye aftale, informerer vi alle afdelinger om det. Det er både på bruger- og lederniveau. Vi har en forventning om, at 80 pct. skal købes på aftalen. Sker det ikke, følger vi op. Her letter e-handelsmuligheden på aftalerne vores arbejde. Heldigvis er folk i organisationen meget lydhøre, og derfor retter langt størstedelen også ind, når vi påpeger uhensigtsmæssige indkøb,” fortæller Mette Søgaard-Andersen. ​​​​​​​​​​​​​​

Få mulighed for at bruge aftalen

Tilslutningsperioden løber frem til den 20. april 2018. Alle offentlige organisationer kan tilslutte sig i denne periode, men ikke-kommunale organisationer kan også tilslutte sig efter aftalens ikrafttrædelse. Her vil det dog ikke være muligt at pulje enheder og medtage TCO-betragtninger i tildelingen. 

Kommuner kan kun tilslutte sig frem til den 20. april 2018.​

Se her, hvordan du tilslutter din organisation til 50.61 Byggevarer.

Se her, hvordan du tilslutter din organisation til 50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder.​​ ​​​​

​​

Læs mere om aftalerne

Du kan læse mere om aftalernes opbygning og sortiment på udbudssiden for den enkelte aftale:


Tilslutningsperioden løber frem til den 20. april 2018.