Kammeradvokaten gransker Ateas self cleaning-redegørelse

17-08-2018
Atea A/S blev den 27. juni 2018 ved Retten i Glostrup kendt skyldig i bestikkelse og idømt en bøde på 10 mio. kr. Hverken Atea A/S eller anklagemyndigheden har anket dommen, som dermed er endelig. Kammeradvokaten er i øjeblikket i gang med at granske Atea A/S’ self cleaning-dokumentation. På baggrund af Kammeradvokatens vurdering vil SKI og Moderniseringsstyrelsen tage stilling til sagens betydning for Atea A/S som fremtidig leverandør til det offentlige på SKI og Moderniseringsstyrelsens aftaler.

SKI og Moderniseringsstyrelsen bad straks efter byrettens dom Atea A/S om en grundig redegørelse for dommen og de initiativer, som Atea A/S har taget for at sikre, at Atea ikke kommer i en lignende situation. Sager af denne art og størrelse er sjældne, og SKI og Moderniseringsstyrelsen har derfor sammen bedt Kammeradvokaten om at foretage en ekspertvurdering af Atea A/S’ redegørelse og dokumentation.

Kammeradvokaten har over sommeren arbejdet på sagen og løbende stillet en række uddybende spørgsmål og bedt om supplerende oplysninger fra Atea A/S. Svarene indgår i den samlede vurdering, Kammeradvokaten foretager. 

I juli indgik Atea A/S desuden forlig med Statsadvokaten i den relaterede, såkaldte ”it-udstyrssag”, hvor Atea er tiltalt for at være ansvarlig for syv tidligere medarbejderes bestikkelse begået i perioden januar 2009 til december 2014. Med forliget i den pågældende sag har Atea A/S accepteret at betale et bødeforlæg på 3 mio. kr., hvorfor sagen sluttes uden at skulle i retten. Atea A/S’ redegørelse for denne sag indgår ligeledes i det samlede materiale, Kammeradvokaten nu gransker.

Der er tale om et omfattende materiale, som skal gennemgås grundigt. Moderniseringsstyrelsen og SKI kan derfor endnu ikke sige, hvornår Moderniseringsstyrelsen og SKI kan melde en endelig vurdering ud.

SKI anbefaler derfor fortsat offentlige indkøbere at afvente indkøb med tildeling til Atea A/S, og ved uopsætteligt behov at indgå betinget køb. Det kan du læse mere om her, hvor du også finder en skabelon til betinget køb​.​​​