Fire facts om den kommende bleaftale, der får dig til at sove trygt om natten

28-11-2017
Er du bekymret for, hvordan det skal gå, når SKI samler indkøbet af bleer i én fælleskommunal aftale? Vi giver dig her fire facts om aftalen, så du trygt kan tilslutte din kommune.

Der er åbent for tilslutning til den fælleskommunale forpligtende aftale 50.96 Bleer​. En aftale, der berør et borgernært område, hvor der er mange forskellige holdninger til, hvad der er vigtigt. Så, hvordan skal det dog gå, når vi får én fælles aftale på området? 

Vi har talt med SKI’s udbudsansvarlige Henrik Østergaard, der har lavet aftalen sammen med kommunale udbudskonsulenter, jurister, fagrepræsentanter, leverandører og borgere med kontinensproblemer. Henrik har talt med dem alle og kender til alle bekymringerne. Her giver han fire facts om aftalen, så du bliver tryg ved, at din kommune tilslutter sig:

1. Aftalen skaber IKKE monopol

Aftalen på bleer er delt op i to områder – én delaftale for bleer med bevilling og fem regionale delaftaler for børnebleer til institutioner. 

Markedsanalysen viser, at det danske marked for bleer med bevilling er domineret af to leverandører. De to leverandører sælger også deres produkter i vores nabolande. De lever derfor ikke udelukkende af det danske marked, og produkterne er heller ikke unikke. For alligevel at minimere risikoen for monopollignende tilstande og sikre fremadrettet konkurrence, når indkøbet samles i en aftale, kommer der tre leverandører på delaftalen for bleer med bevilling. 

Vi har bygget delaftalen sådan op, at den enkelte kommune kan vælge mellem tre forskellige tildelingsmodeller ved tilslutningen. Vælger din kommune fx en model med kvalitetstest – enten hos en bruger- eller faggruppe – påvirker din kommunes egen afprøvning, hvilken leverandør I får. 

Læs mere om de tre tildelingsmodeller her.

Så med mindre alle kommuner fravælger kvalitetsevaluering, vil indkøbet af bleer blive fordelt på forskellige markedsaktører.

2. Mulighed for at ændre tilslutning er en ekstra sikkerhedsventil

Bordet fanger ikke helt. Efter tilslutningsperioden sender vi, som noget særligt, resultatet af kommunernes tilslutning og fordelingen på tildelingsmodellerne ud til kommunerne. Synes du, at der er for mange kommuner, der har fravalgt kvalitetsevaluering, kan du vælge om eller helt trække kommunens tilslutning til delaftalen. 

3. Bredt sortiment giver plads til borgernes forskellige behov

En ble er ikke bare en ble! Kommunerne tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og det kan ændre sig. Derfor er det vigtigt med en aftale med et bredt sortiment. 

Vi har sammen med kontinensfagpersonale fra kommunerne bygget sortimentet sådan op, at kommunerne vil kunne købe langt størstedelen af de produkter, som de allerede køber i dag. Uanset, om man har den ene eller den anden leverandør. 

Afgrænsningen af sortimentet er underbygget af indkøbsdata, der viser, hvad kommunerne køber i dag. Derudover er der taget højde for, at kvaliteten på bleerne skal leve op til de krav, som kommunerne allerede har i dag. 

Materialet har været i høring hos både kommuner og de potentielle leverandører. Deres input har været med til at kvalitetssikre aftalens endelige udformning.

4. Opdeling i to delområder giver plads til specialiserede leverandører 

Udbuddet omfatter én delaftale på bleer med bevilling, der har flere leverandører, og fem delaftaler på børnebleer til daginstitutionerne, med hver sin leverandør. Man behøver derfor ikke være totalleverandør for at komme i betragtning som leverandør på aftalen. På den måde kan kommunerne få lige netop de leverandører, der er eksperter på det enkelte område. 

Kommunerne bestemmer selv, om de vil tilslutte sig begge områder eller kun det ene. Dermed imødekommer vi de kommuner, der fx allerede har en indkøbsaftale på bleer med bevilling, men ikke på børnebleer til daginstitutioner.​​​

Kort om aftalen

Tilslutningsperioden løber til og med den 8. december 2017.

De kommunale indkøbsfællesskaber, som deltager i projektgruppen repræsenterer 75 kommuner.

Ud over projektgruppen har vi været i dialog med en faggruppe, leverandører, borgere og de kommunale ældre- og handicapråd.

Aftalen omfatter to områder:
  1. Bleer med bevilling
  2. Bleer til børneinstitutioner og dagplejere
Indkøbsdata viser, at 75 varelinjer dækker 99 pct. af kommunernes nuværende indkøb af bleer med bevilling. Disse varelinjer er dækket ind af delaftalens obligatoriske sortiment.