Vedr. coronavirus og indkøb på SKI’s aftaler (opdateres løbende)

05-02-2020
Udbruddet af coronavirus i Kina påvirker det globale produktionsapparat. Her kan du læse, hvordan det kan påvirke dine bestillinger.

SKI har fra flere leverandører modtaget varsel om muligt force majeure grundet udbruddet af coronavirus, som påvirker dels den globale efterspørgsel på værnemidler og dels begrænser muligheden for at få leveret bl.a. værnemidler fra produktionsvirksomheder i Kina.  

Situationen er dog ikke begrænset til værnemidler, idet store dele af det globale produktionsapparat er placeret i Kina, hvorfor f.eks. it-komponenter også vil blive ramt grundet nedlukning af fabrikker.  

Varslet er ikke et absolut stop for levering men et varsel om, at leverandøren ikke kan garantere kvantum og leveringsfrist i det omfang, at leverandørens leverancer bliver påvirket af udbruddet af coronavirus.  

På nuværende tidspunkt er SKI blevet varslet om muligt force majeure på følgende rammeaftaler:  

  • ​50.95 – Sygeplejeartikler (vedr. personlige værnemidler)
  • 50.20 – Forbrugsartikler (vedr. personlige værnemidler) 
  • 50.40 – Computere og it-tilbehør
  • 02.02 – Computere
  • 50.43 –​ Tablets
  • 50.07 – Kommunikationsprodukter og -løsninger
  • 02.22 – It-driftskapacitet (kun for de ydelser, som indeholder hardware)
  • 50.48 –​ Tele og Data
  • 02.08 – Tele og Data. 

SKI vil løbende opdatere ovenstående liste (listen er senest opdateret den 18. februar 2020).  

SKI har i forbindelse med modtagelse af varsel om force majeure indskærpet overfor leverandører, at leverandøren ikke kan påkalde sig force majeure i videre omfang, end hvad der er faktisk begrundet i coronavirusudbruddet og deraf følgende umulighed for levering. Således vil leverandøren fortsat være forpligtet til at honorere jeres bestillinger på en indgået rammeaftale i videst muligt omfang og kan f.eks. ikke med begrundelse i force majeure sælge til en 3. part til en højere pris, såfremt denne 3. part ikke har en indgået aftale, hvor leverandøren har påtaget sig en leveringsforpligtelse (først i tid, bedst i ret).  

Skulle I som følge af force majeure opleve, at jeres bestilling ikke kan opfyldes eller først leveres senere, vil det ligeledes indebære, at jeres købsforpligtelse er suspenderet som følge af force majeure. I kan således om muligt købe hos 3. part uden at bryde købsforpligtelsen i rammeaftale.  

Såfremt I forventer at skulle anskaffe produkter, som jf. listen ovenfor kan blive omfattet af force majeure, vil SKI opfordre jer til at kontakte leverandøren med henblik på at afklare, om jeres køb konkret er/bliver omfattet af force majeure herunder afklare, om I kan acceptere en senere levering.  

SKI følger selvfølgelig udviklingen i dialogen med de respektive leverandører - og I vil kunne finde aftalespecifikke udmeldinger i driftsloggen under de enkelte aftaler, når vi har mere nyt. 

​​​​​​​​​