Aarhus Kommune i nyt pilotprojekt om digitale læremidler

18-12-2019
Aarhus Kommune har i samarbejde med SKI iværksat et pilotprojekt for at komme godt fra start med den nye aftale 02.40 Digitale læremidler. Erfaringerne bliver grundstenen i Aarhus Kommunes videre arbejde med aftalen.

Mette Hardis Jakobsen, konuslent i Læring og udvikling hos Aarhus Kommune

Aarhus Kommune vil gerne have en solid implementering af 02.40 Digitale Læremidler​ og det tilhørende dynamiske indkøbssystem. Derfor har kommunen sammen med SKI netop søsat et pilotprojekt, der skal give kommunen en god opstart på aftalen med SKI som sparringspartner. 

​​

M​ette Hardis Jakobsen, konsulent i Læring og udvikling hos Aarhus Kommune, har været med til at starte pilotprojektet i kommunen. Faktisk har hun været med lige fra aftalens undfangelse, og har lavet en hel del forarbejde i forbindelse med udformningen af aftalen. 

”Jeg har siddet i 02.40’s referencegruppe og været med til at udarbejde en ’værktøjskasse’ med skabeloner, som kan lette indkøbsprocessen på aftalen. Nu er jeg med i pilotprojektet i Aarhus Kommune, og vi har valgt et fag ud, som vi skal købe digitale læremidler til. På den måde har vi mulighed for at gennemløbe hele indkøbsprocessen og blive klogere på, hvilke erfaringer vi skal tage med os, og hvor der skal rettes til,” fortæller Mette Hardis Jakobsen. 

Der er ikke noget ’plejer’

Aarhus Kommune står med styrepinden i hele indkøbsprocessen, men har mulighed for at inddrage SKI løbende efter behov. Derudover vil SKI også give inputs og vejledning til Aarhus Kommunes indkøbsmateriale såsom kravsspecifikationer, opfordringsskrivelse osv. 

”Det er en helt ny aftale, så der er ikke noget ’plejer’. Der har været nogle ting, vi har skullet rette til, og der har vi været i tæt dialog med SKI’s udbudsjurister og kontraktansvarlige. Derudover er der blevet lavet en procesplan, hvori vi har aftalt, hvornår vi får brug for SKI,” fortæller Mette Hardis Jakobsen.  

Aarhus Kommune har offentliggjort udbud på fagområdet Natur og Teknologi, som har tilbudsfrist den 18. december. Erfaringerne de vil høste derfra, vil sammen med SKI’s inputs blive fundamentet for fremtidige indkøb på aftalen.    

”Målsætningen er, at vi i Aarhus Kommune får en fællespakke med digitale læremidler, som dækker hele skoleforløbet. Helst alle fag inden for den økonomiske ramme, som vi har til rådighed. Vi ønsker at købe ind på en måde, hvor vi er sikre på, at lærerne har mulighed for at vælge imellem et bredt udvalg af kvalificerede digitale læremidler. Vi vil ikke gifte os med én leverandør. Vi vil lave aftaler med forskellige leverandører, som hver har deres forcer,” siger Mette Hardis Jakobsen. 

Lærerne er en vigtig del af indkøbsprocessen

”Lærernes stemme er essentiel for indkøbsprocessen. Det er jo dem, der skal gøre brug af materialet i deres undervisning. Vi har afholdt workshops, hvor lærerne er med til at formulere kravsspecifikationen. Efterfølgende er det også dem, der skal lave brugertest og give point til materialerne,” siger Mette Hardis Jakobsen.  

Lærernes arbejde med indkøb af digitale læremidler er altså vigtigt for Aarhus Kommune, og mindst én lærer fra hver skole har været med til at udarbejde kravsspecifikationen til aftalen. 

I Aarhus Kommune skal 49 skoler købe ind på 02.40 Digitale Læremidler. Pilotprojektet løber ind til 1. maj, hvor Aarhus Kommune regner med at nå hele vejen rundt på de forskellige fagområderne.  

”Det næste step er at gennemføre indkøb på alle andre fagområder. Vi skal finde ud af præcist hvor mange, og hvordan vi skal opdele og sætte fagene sammen i udbuddet. Så der ligger en hel stak af udbud forude,” afslutter Mette Hardis Jakobsen. ​​

​​​

Fakta om 02.40 Digitale læremidler

02.40 Digitale læremidler er en frivillig aftale. Den dækker didaktiske digitale læremidler, som er værktøjer, der benyttes i undervisningen i grundskolen. På aftalen køber man ind via et dynamisk indkøbssystem, hvori du kun finder én indkøbskategori – nemlig didaktiske digitale læremidler. I det dynamiske indkøbssystem kan du selv kravspecificere dig til lige netop det digitale læremiddel, der opfylder behovet i din organisation. Du kan læse mere om aftalen her.

"Styrken ved denne aftale er, at den tager udgangspunkt i dine behov for læremidler frem for de produkter, du allerede kender."

Citat af Rasmus Greve Henriksen, leder af pædagogisk og digital udvikling i Aalborg Kommune. Læs mere om den tidligere ekspertgruppes arbejde med digitale læremidler her.