50.85 Brændstof og fyringsolie: Åbent for tilslutning

15-02-2016
Der er åbent for tilslutning til den forpligtende brændstofaftale, der fremadrettet vil være SKI’s eneste aftale på området. Ved tilslutning i tilslutningsperioden kan du vælge mellem to forskellige tildelingsmodeller.

Vi har åbnet for tilslutning til den forpligtende aftale 50.85 Brændstof og fyringsolie, der fremadrettet vil være SKI’s eneste brændstofaftale. Det betyder, at du har mulighed for at tilslutte din kommune eller anden offentlige organisation til aftalen.

Du tilslutter din organisation ved at udfylde og indsende tilslutningsaftalen, der er tilgængeligt i vores udbudssystem ETHICS.

Vi har udarbejdet en mini-vejledning, der beskriver dine tilslutningsmuligheder. Mini-vejledningen er ligeledes tilgængelig i ETHICS

Du kan også downloade en trin-for-trin vejledning til, hvordan du opretter en bruger og finder tilslutningsaftalen i ETHICS

Kort om aftalen 

Aftalen er en del af de fælleskommunale forpligtende aftaler og derfor målrettet kommunernes indkøbsbehov. Andre offentlige organisationer kan dog også tilslutte sig på lige fod med kommunerne. 

50.85 Brændstof og fyringsolie kommer til at bestå af to delaftaler. Delaftale 1 omfatter tankkort til tankstationer. Delaftale 2 omfatter levering af brændstof og fyringsolie.

Grundet de geografiske forskelle i kommunerne og kommunernes forskellige ønsker, vil din kommune eller anden offentlige organisation ved tilslutning i tilslutningsperioden kunne vælge mellem to forskellige modeller for tildeling af leverandør på delaftale 1: en kaskademodel og en TCO-model. 

Læs mere om aftalen og de to modeller for tildeling.

Tilslutning og ikrafttrædelse

Der er åbent for tilslutning fra den 15. februar til og med den 7. marts 2016. Kun hvis du tilslutter din kommune i tilslutningsperioden, har du mulighed for at bruge aftalen, når den efter planen træder i kraft den 1. juni 2016. 

Da nogle kommuner er aftaledækket på området, er det muligt at tilslutte sig aftalen med en senere tiltrædelsesdato.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Værd at vide for ikke-kommunale kunder

Hvis du tilslutter din organisation aftalen i tilslutningsperioden, vil du på delaftale 1 have mulighed for at vælge mellem de to tildelingsmodeller.

Du kan ligesom kommunerne vælge mellem en kaskademodel og en TCO-model, men TCO-beregningen skal i dit tilfælde foretages ud fra:
  • De enkelte lokationer inden for en offentlig myndighed 
  • Pr. hovedadresse inden for en offentlig myndighed
Som ikke-kommunal kunde har du også mulighed for at tilslutte dig aftalen, efter den er trådt i kraft, men i dette tilfælde vil du ikke have mulighed for selv at vælge tildelingsmodel. Tildeling vil da skulle ske ud fra kaskademodellen, da tildelingsmodellen skal være fastlagt på forhånd.

Kontakt SKI

Susanne Hjertholm
Konsulent, Kontraktansvarlig
T . 20 92 95 36​