50.49 Standardsoftware: Høring åbner først i august

08-07-2015
Høringsperioden på 50.49 Standardsoftware kommer til at løbe fra medio august og ikke primo juli som først udmeldt.

Projektgruppen arbejder henover sommeren på at færdiggøre udbudsmaterialet. Overvejer du at tilslutte din kommune det forpligtende miniudbud, kan du med fordel allerede nu begynde at opgøre din kommunes behov.

Det forpligtende miniudbud 50.49 Standardsoftware kommer til alene at vedrøre Microsoft-software. Projektgruppen, der er i gang med at færdiggøre udkast til miniudbudsmaterialet forud for den kommunale høring, består af fagpersoner samt udbudskyndige repræsentanter fra:

  • ​Frederiksberg Kommune og Gentofte Kommune (Spar 5)
  • Odense Kommune (KomUdbud)
  • Ringsted Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
  • Aalborg Kommune (Aalborg Modellen)
  • Københavns Kommune

Fordel at stå sammen

Det er essentielt for projektgruppen at opnå en tilfredsstillende konkurrence på aftalen, så alle tilsluttede kommuner kan høste de økonomiske fordele, der er ved et fælles miniudbud. Projektgruppen forventer, at en bred aftale bliver så attraktiv, at det vil give en skarp konkurrence. Samtidig vil en bred aftale give mulighed for, at den vindende leverandør tilpasser en større del af sin forretning mod netop de fælles krav, der bliver opstillet i udbudsmaterialet. 

Krav om tilknyttede ydelser

Det er ligeledes centralt for den kommunale projektgruppe, at der lægges et kvalitativt mindsteniveau for de tilknyttede ydelser, som de tilsluttede kommuner kan trække på. Det inkluderer licensrådgivning i aftaleperioden og hjælp til at opgøre kommunernes behov forud for eventuel gentegning af Microsoft-licenser i 2019.

Det bliver muligt at dele indmeldt omsætning

Projektgruppen er også meget optaget af, at udbuddet bliver gennemført på en måde, så den enkelte kommune ikke risikerer at skulle hæfte for beløb, som andre kommuner har indmeldt i forbindelse med tilslutningen. 

I forbindelse med miniudbuddet kan din kommune bestille 50 pct. mere, end det kommunen har indmeldt i forbindelse med tilslutningen

Det bliver dog muligt at anvende ikke effektueret suppleringskøb fra andre kommuner inden for den samlede ramme på aftalen. Det betyder, at din kommune kan bruge af andre kommuners indmeldte omsætning. I forbindelse med miniudbuddet kan din kommune nemlig bestille 50 pct. mere, end det kommunen har indmeldt i forbindelse med tilslutningen. Derefter skal du lave en helt ny tildeling for at købe mere software. Ved at lade din kommune bruge af de andre kommuners indmeldte omsætning, hvis de ikke selv skal bruge den, kan din kommune undgå at gå i eget miniudbud lige med det samme. Det minimerer risikoen for, at den enkelte kommune skal gennemføre supplerende miniudbud i perioden frem mod den 1. april 2019.

Høringsperiode fra medio august til primo september

Høringsperioden på 50.49 standardsoftware kommer ikke til at løbe fra primo juli som først udmeldt. Det er blevet anbefalet af styregruppen for de forpligtende aftaler, at høringsperioden ikke løber i juli måned, idet de relevante personer, der skal komme med input til høringen, kan være svære at samle i juli. Den kommunale høring af miniudbudsmaterialet kommer derfor til at løbe fra medio august til primo september 2015. Da aftalen udspringer af et mini-udbud på en eksisterende frivillig SKI-aftale, vil høringsmaterialet være mindre omfattende end ved almindelige forpligtende aftaler.

Opgør din kommunes behov

Hvis du overvejer at tilslutte din kommune til aftalen, kan du med fordel allerede nu begynde at opgøre din kommunes behov for licenser og vedligeholdelsesaftaler, da det kan være tidskrævende at udarbejde den konkrete bestillingsliste. SKI forventer at modtage de kommunale indkøbsønsker i forbindelse med tilslutningen til aftalen, som vil foregå ultimo oktober 2015.

Mere information

Vil du vide mere om det kommende forpligtende miniudbud 50.49 Standardsoftware, kan du læse mere i dette faktaark​. Du kan holde dig orienteret om udbuddet på ski.dk.

Du kan også læse om SKI’ frivillige aftale på 02.06 Standard software på ski.dk eller i dette faktaark.​

Kontakt SKI

Thomas Ginnerup-Nielsen
Udbudschef
T . 61 67 54 23