>

Fra efteråret 2023 og fire år frem skal den nye fælleskommunale aftale 50.97 Diabetesprodukter dække 93 kommuners behov for diabetesprodukter.

SKI har netop offentliggjort udbudsmaterialet. Interesserede virksomheder kan frem til den 28. marts 2023 afgive tilbud på aftalen, der dækker diabetesprodukter som blodsukkermålere, teststrimler, fingerprikkere og -lancetter, insulinpenne og penkanyler og produkter til kontinuerlig glukosemåling.

Aftalen træder efter planen i kraft i oktober 2023 og er blevet til i et bredt samarbejde med borgere, der bruger diabetesprodukterne, fagpersoner i kommunerne og markedet, fortæller udbudskonsulent i SKI, Henrik Østergaard:

”Det har været vigtigt for os at komme hele vejen rundt og få godt kendskab til markedets aktører, produkterne og den teknologiske udvikling. Samtidig har vi inddraget brugernes erfaringer og ønsker til de produkter, de hver dag anvender til at håndtere deres diabetes. Det hele skulle gerne resultere i en god og anvendelig aftale.”

Byd ind på 50.97 Diabetesprodukter

Interesserede virksomheder kan tilgå udbudsmaterialet og byde ind på aftalen via udbudssystemet ETHICS.

Fristen for at afgive tilbud er den 28. marts 2023 kl. 13.00.

Efter at have haft materialet i høring i både kommunerne, kommunernes ældre- og handicapråd og i branchen har 93 kommuner valgt at tilslutte sig aftalen. Der har løbende i udbudsprocessen været dialog med de potentielle tilbudsgivere, og udbudsmaterialet har været i teknisk dialog ad to omgange. Nu er det så virksomhedernes tur til at byde ind på aftalen.

”For at øge konkurrencen mest muligt har vi sammen med kommunerne valgt at opdele delaftalen på diabetesprodukter i to – én for Østdanmark med Sjælland og Fyn og én for Vestdanmark, der dækker Jylland,” siger Henrik Østergaard.

Der vil blive tildelt én leverandør på hver af de to delaftaler, og tilbudsgivere kan byde på begge delaftaler. Samme tilbudsgiver har mulighed for at blive tildelt begge delaftaler.

Herudover kan interesserede virksomheder også byde ind på en tredje delaftale på produkter til kontinuerlig glukosemåling med op til tre leverandører, som er frivillig for de tilsluttede kommuner at anvende.

De indkomne tilbud vil blive evalueret på pris, og SKI forventer at kunne tildele kontrakterne den 15. maj 2023.

Skarpe krav og bredt sortiment på ny aftale om diabetesprodukter

Den nye SKI-aftale vil bestå af diabetesprodukter som blodsukkermålere, teststrimler, fingerprikkere og -lancetter, insulinpenne og penkanyler. Herudover vil der være en delaftale på produkter til kontinuerlig glukosemåling med op til tre leverandører, som er frivillig for de tilsluttede kommuner at anvende.

Der vil på aftalen være et bredt sortiment med flere varianter af hver produkttype. En kommunal ekspertgruppe har sammen med blandt andet Diabetesforeningen og brugerrepræsentanter været med til at sørge for, at der er stillet høje mindstekrav til alle varianter, så der sikres en god kvalitet på aftalen.

Læs mere på udbudssiden for 50.97 Diabetesprodukter.