>

Efter brugerinddragelse, projekt- og arbejdsgruppemøder med bl.a. kommunale ergoterapeuter, visitatorer og udbudskonsulenter, markedsdialog, samt høring i kommunerne og de kommunale ældre- og handicapråd er udbudsmaterialet på 50.98 Genbrugshjælpemidler​ nu offentliggjort. Det betyder, at potentielle leverandører kan afgive deres bud på hjælpemidler, der er skarpe på både pris og kvalitet. Bag udbuddet står 70 kommuner og en statslig organisation, der har valgt at tilslutte sig aftalen.

”Kommunerne har tradition for at gå sammen om at købe genbrugshjælpemidler, og med denne aftale løfter vi fællesindkøbet til et nyt niveau. Vi har brugt kommunernes erfaringer til at lave aftalen, og dermed står vi på et særdeles stærkt grundlag. Nu ser vi frem til at modtage gode tilbud fra forhåbentlig rigtig mange leverandører,” siger Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI.

Når potentielle leverandører har afgivet deres tilbud, vil de blive evalueret ud fra både pris og kvalitet. Her vil SKI sammen med kommunale fagpersoner og borgere, der anvender hjælpemidlerne i det daglige, også gennemføre en omfattende kvalitetstest af produkterne på den kommende aftale.

Plads til flere leverandører

50.98 Genbrugshjælpemidler kommer til at bestå af 16 delaftaler, som omfatter rollatorer, el-scootere, senge, madrasser og toilet/bad. Hver af de 16 delaftaler udbydes som en flerleverandøraftale. Det betyder, at der inden for hver delaftale er flere leverandører, der tilbyder de pågældende produkter. Det giver mulighed for, at fx små og mellemstore virksomheder, der er specialiseret inden for et af områderne, kan byde ind på den relevante delaftale.

Alle kommuner har haft mulighed for at tilslutte sig aftalen. Potentielle leverandører har mulighed for at afgive tilbud frem til den 16. oktober. Aftalen forventes at træde i kraft marts 2020.

I slutningen af året vil SKI sammen med kommunerne starte anden bølge af udbuddet af genbrugshjælpemidler op. Det vil blandt andet omfatte puder, kørestole, sengeborde og glide- og vendemidler.

Læs mere om udbuddet, og find udbudsmaterialet her.​