>

SKI har netop offentliggjort udbudsmaterialet på den nye fælleskommunale aftale 50.99 Genbrugshjælpemidler. Nu har hjælpemiddelvirksomhederne 30 dage til at afgive deres tilbud på de 12 delaftaler, der dækker manuelle kørestole, siddepuder, skummadrasser til borgere med høj risiko for tryksår og glide- og vendehjælpemidler.

Når aftalen efter planen træder i kraft i andet kvartal af 2022, bliver det SKI’s anden aftale på genbrugshjælpemidler. Og ligesom den første aftale, der trådte i kraft i 2020, er aftalen blevet til i et bredt samarbejde, fortæller udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding:

”Aftalen er blevet til sammen med borgere, der bruger hjælpemidlerne, fagpersoner i kommunerne, der arbejder med hjælpemidlerne til daglig og de virksomheder, der producerer dem. Efter at have haft materialet i høring i både kommunerne, i kommunernes ældre- og handicapråd og i branchen har 68 kommuner valgt at tilslutte sig aftalen. Nu er det så virksomhedernes tur til at afgive deres bedste bud.”

Kvalitet vægter højest

Aftalen omfatter 12 delaftaler. Hver delaftale vil have én leverandør, som bliver tildelt på baggrund af både pris og kvalitet. Men kvaliteten bliver det afgørende parameter.

"Når vi har modtaget tilbud, kvalitetstester vi de tilbudte produkter. Det gør vi sammen med fysio- og ergoterapeuter, hjælpemiddelteknikere og brugerrepræsentanter. Tilbuddene vurderes på en skala fra et til ti og skal opnå en kvalitetsminimumscore på fem for at komme i betragtning. Herudover indgår kvalitetsbedømmelsen med 60 procent i den endelige evaluering og er altså mere tungtvejende end prisen," siger Christian Lunding.

Kvalitetsevalueringen vil foregå i slutningen af november. SKI forventer at være færdig med evalueringen og kunne udpege vinderne i løbet af første kvartal af 2022.

Råvare- og fragtomkostninger indarbejdet

I kølvandet på coronapandemien har flere brancher oplevet udsving i råvare- og fragtomkostninger. Udsving, der også har påvirket flere hjælpemiddelvirksomheder. Derfor har SKI været i dialog med branchen og udarbejdet en reguleringsmekanisme.

”Vi har lyttet til virksomhedernes ønske og forsøgt at finde en model, der giver mulighed for regulering, hvis råvare- og fragtpriser svinger unormalt meget. Det har ikke været en let opgave. Produkterne er produceret af mange forskellige råvarer, som eksempelvis aluminium og gummi, og der er stor forskel på fragtprisernes betydning. Dermed findes der ikke ét indeks, man kan læne sig op ad,” siger Christian Lunding og fortsætter:

”Vi har fundet en model, hvor vi – udover nettoprisindekset – giver virksomhederne adgang til en ekstraordinær opdatering, hvis man har dokumenterede ekstraomkostninger på over 25 procent på specifikke råvarer og/eller fragt. Virksomhederne får mulighed for at regulere halvdelen, så på den måde deler vi risikoen.”

Der er tilbudsfrist på 50.99 Genbrugshjælpemidler den 4. november 2021 kl. 13:00. Læs mere og find udbudsmaterialet her.