>

For de fleste mennesker giver det at lade vandet ikke anledning til de store problemer. Men for mange af de borgere, Helle Skøtt har kontakt med, er det noget, der påvirker hverdagen.

Helle Skøtt er kontinenssygeplejerske og bevillingsansvarlig inden for ældreområdet i Randers Kommune. Hun oplever især udfordringer hos borgerne, hvis de får et produkt, der ikke passer til deres behov. Det kan være produkter, som er svære at håndtere i forhold til blandt andet poselukning eller non-touch på katetre. Udfordringerne kan ifølge Helle Skøtt også bestå i katetre med for dårlig coatning, der i værste fald kan medføre blærebetændelse.

Derfor var Helle Skøtt også hurtig til at tilmelde sig den faggruppe, der nu har fastsat kravene til produkterne på det fælleskommunale udbud 50.94 Urologiprodukter.

”Vi har i faggruppen arbejdet meget struktureret med tilbudslisten og de enkelte produktgrupper og haft gode diskussioner undervejs. Det er lige fra, hvad aftalen skal omfatte til, hvad de enkelte produkter må og ikke må indeholde – både i forhold til de forskellige kommuner og deres brugeres behov, hvilken væske katetrene må ligge i, og hvilket aftryk produkterne må have på miljøet,” fortæller Helle Skøtt.

Sådan har SKI inddraget brugerne i udbuddet

Det har været vigtigt for SKI og kommunerne at få brugeres input til produkterne på den kommende aftale for urologiprodukter. SKI har derfor samarbejdet med Kontinensforeningen, Prostatakræftforeningen m.fl. og har afholdt møder via en særskilt brugergruppe. Derudover har udbudsmaterialet været i høring i kommunernes ældre- og handicapråd, hvor brugere også er repræsenteret.

Aftalen på urologiprodukter skal sikre, at kommunerne får de kendte produkter i høj kvalitet - til en skarp pris. Aftalen vil bestå af urologiprodukter som katetre, katetertilbehør, urinposer, urinposefiksering, uridomer, analpropper og vaginaltamponer, og der vil være en leverandør på aftalen.

Tilslut din kommune

50.94 Urologiprodukter træder efter planen i kraft i februar 2024. Kun de kommuner, der har tilsluttet sig, kan bruge aftalen.

Se her, hvordan du tilslutter din kommune

Tilslutningen er åben til og med den 15. maj 2023.

Ifølge Helle Skøtt har det været vigtigt for faggruppen at få skabt en bred aftale, som både dækker kommunernes kvalitetskrav og tilgodeser individuelle behov og prioriteringer. Sammen med resten af faggruppen har hun set udbudsmaterialet igennem med fokus på, hvilke krav de stiller til de enkelte produkter, og hvilke produkttyper der skal bydes ind med.

”Når det kommer til urologiprodukter, er en bred aftale en god aftale. Et kateter er nemlig ikke bare et kateter. Der er stor forskel på, hvad der passer til den enkelte borger, den enkelte kommune og den konkrete situation. I faggruppen har vi vendt alt lige fra udformningen på poser og ventiler, som skal passe til en evt. nedsat håndmotorik, eller hvordan man undgår dårlig kvalitet af coatingen, der resulterer i lækager. Den brede aftale giver kommunerne mulighed for at vælge præcis det, der passer til dem – til den bedst mulige kvalitet og pris,” siger Helle Skøtt.

Udover faggruppen, som Helle Skøtt har været med i, har SKI haft omfattende involvering af både kommunale indkøbere og beslutningstagere, potentielle leverandører og en særskilt brugergruppe. Udbudsmaterialet har netop været i høring i kommunerne, i ældre- og handicaprådene samt i markedet.

Ny fælleskommunal aftale 50.94 Urologiprodukter

50.94 Urologiprodukter vil indeholde et bredt sortiment af kvalitetsprodukter, som skal sikre, at kommunernes og brugernes meget forskelligartede behov kan imødekommes på aftalen.

Sortimentet vil dække urologiprodukter inden for syv hovedproduktkategorier, der bl.a. omfatter katetre, katetertilbehør, urinposer, urinposefiksering, uridomer, analpropper og vaginaltamponer.

Kravspecifikation og tilbudsliste er udformet, så behovet i kommunerne og hos personer med bevilling på urologiprodukter dækkes – uden at der peges på bestemte varemærker.

Aftalen vil i udgangspunktet blive udbudt som én landsdækkende aftale, men med mulighed for at aftalen – efter dialog med den kommunale indkøbsstrategigruppe – opdeles i flere delaftaler, hvis tilslutningen fra kommunerne er høj. Aftalen træder efter planen i kraft til februar 2024.

Læs mere om 50.94 Urologiprodukter på udbudssiden.