>

Det bliver Abena A/S, der de kommende fire år skal levere urologiprodukter til de 65 tilsluttede kommuner på den nye fælleskommunale SKI-aftale 50.94 Urologiprodukter. Aftalen dækker et bredt sortiment af urologiprodukter som katetre, katetertilbehør, urinposer, urinposefiksering, uridomer, analpropper og vaginaltamponer. Alt i alt består aftalen af 293 varelinjer med flere varianter inden for hver produkttype, så brugernes forskellige behov kan imødekommes.

Samlet set vurderer SKI, at de 65 tilsluttede kommuner vil spare knap 10 pct. i forhold til de priser, de i dag giver for produkterne.

”Brugere af urologiprodukter har meget forskellige behov. Det har derfor været vores ambition, at rammeaftalen skulle have et bredt sortiment, der både dækker kommunernes kvalitetskrav og prioriteringer og kan tilgodese borgernes individuelle behov. Det giver den nye aftale mulighed for – og så endda til attraktive priser – og vi er meget tilfredse med udfaldet,” siger udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding.

Tæt samarbejde med fagpersoner sikrer kvalitet

I udbudsprocessen har SKI via en kommunal ekspertgruppe trukket på erfaringer fra bl.a. kontinenssygeplejersker for at sikre, at produktkravene stemmer overens med både behov og budgetter i kommunerne. Derudover har SKI haft dialog med bl.a. Kontinensforeningen og Prostatakræftforeningen, ligesom en række brugerrepræsentanter har været med til at give input til produktkravene. Derudover har udbudsmaterialet været i høring hos alle kommunale ældre- og handicapråd, og der har løbende været dialog med virksomheder og producenter på markedet for at sikre, at kravene også var markedskonforme.

Det tætte samarbejde har været med til at sikre en god kvalitet på tværs af produkterne på aftalen, fortæller Christian Lunding:

 

”Brugernes input har været afgørende, og vores tætte samarbejde med kontinenssygeplejersker og andre fagfolk har gjort det muligt for os at formulere ambitiøse krav til produkterne på aftalen. Resultatet er en aftale, som dækker langt størstedelen af de produkter, kommunerne køber i dag,” siger Christian Lunding.

Sygeplejerske: ”Aftalen rammer plet på de allervigtigste områder”

Bodil Olsen har arbejdet som sygeplejerske på kontinensområdet i godt 20 år. Sammen med en tværkommunal faggruppe har hun været med til at fastlægge varekategorier og fremsætte ønsker til de specifikke varelinjer under hver kategori. Derudover har hun i et tæt samarbejde med SKI’s udbudsansvarlige været med til at udforme de endelige krav til urologiprodukterne.

”Aftalen rammer plet på de allervigtigste områder. Vi får de kvalitetsprodukter, vi kender og betaler mest for i kommunerne, til attraktive priser. Det gælder fx produkter som katetre og uridomer, som er afgørende for brugernes velvære og sundhed. I forhold til urinposer er vi gået efter en mere økonomisk løsning med billigere, men gode alternativer til de kendte produkter," siger Bodil Olsen.

 

Det er vigtigt, at fagpersoner med kendskab til produkterne og borgernes behov er med til at udforme de konkrete produktkrav, mener Bodil Olsen:

”Vi har nørdet helt ned i de enkelte varelinjer i kravspecifikationen for at sikre de bedste løsninger. Ved at arbejde sammen på tværs af kommunerne har vi forsøgt at dække behovene meget nøjagtigt. Vores tætte samarbejde om kravene har dels sikret, at vi fik de kendte produkter, som er relativt dyre, dels åbnet for nyere gode produkter, som er en del billigere. Vi håber, at dette miks giver kommunerne noget at arbejde med."

Aftalen er nu i standstill til og med den 20. november, hvorefter SKI forventer at underskrive kontrakten med leverandøren. 

Fakta om 50.94 Urologiprodukter

65 kommuner har tilsluttet sig den nye fælleskommunale SKI-aftale 50.94 Urologiprodukter.

Aftalen har en leverandør

De tilsluttede kommuner er forpligtet til at købe urologiprodukter på aftalen, hvis de dækker borgernes behov.

Aftalen forventes at have en samlet værdi på 576 mio. kroner.

De indkomne tilbud er evalueret på pris. For både brugere, marked og kommuner er kvaliteten af urologiprodukterne et vigtigt parameter. Kvaliteten af produkterne er sikret gennem en lang række nøje definerede og ambitiøse kvalitetskrav, som produkterne skal leve op til.

Aftalen indeholder urologiprodukter inden for følgende hovedproduktkategorier:

  • Engangskatetre
  • Ballonkatetre
  • Katetertilbehør, herunder kateterisationssæt, skyllevæske, kateterventil, kateterfiksering mm.
  • Urinposer
  • Urinposefiksering
  • Uridomer
  • Analpropper, vaginalpropper og analskyl.

Grønne krav på aftalen

Aftalen på urologiprodukter indeholder en innovationsklausul, der gør det muligt løbende at tilføje miljømærkede produkter til sortimentet.

Derudover skal de køretøjer, leverandøren anvender, som minimum overholde Euronorm 5 og pr. 1. januar 2026 skal alle benzin- og dieseldrevne køretøjer som minimum overholde Euronorm 6.

Leverandøren skal derudover anvende transportemballage, der er lavet af genanvendeligt pap. Plast, der anvendes i forbindelse med emballage, skal være fri for PVC og anden klorbaseret plast.