>

Fra maj 2024 og fire år frem skal den nye fælleskommunale aftale 50.94 Urologiprodukter dække borgere i 65 kommuners behov for urologiprodukter.

SKI har netop offentliggjort udbudsmaterialet, og interesserede virksomheder kan frem til den 8. september 2023 afgive tilbud på aftalen.

Byd ind på 50.94 Urologiprodukter

Interesserede virksomheder kan tilgå udbudsmaterialet og byde ind på aftalen via udbudssystemet ETHICS.

Fristen for at afgive tilbud er den 8. september 2023 kl. 13.00.

Aftalen dækker urologiprodukter som katetre, katetertilbehør, urinposer, urinposefiksering, uridomer, analpropper og vaginaltamponer. Den er blevet til i et bredt samarbejde med brugere af urologiprodukter, fagpersoner i kommunerne og markedet, fortæller udbudskonsulent i SKI, Henrik Østergaard:

”Gennem en kommunal ekspertgruppe med blandt andet kontinenssygeplejersker har vi arbejdet struktureret med, hvad aftalen skal omfatte og hvad produkterne må indeholde. Det er vigtigt for kommunerne og SKI at få en bred aftale, der både dækker kommunernes kvalitetskrav og prioriteringer og kan tilgodese borgernes individuelle behov. Derfor har vi haft løbende dialog med markedet samt patientforeninger og repræsentanter for brugerne gennem hele udbudsprocessen.”

Her kan du læse en kontinenssygeplejerskes oplevelse af at være med til at udarbejde kravene til aftalen.

Sådan har SKI inddraget brugerne i udbuddet af urologiprodukter

Det har været vigtigt for SKI og kommunerne at få brugeres input til produkterne på den kommende aftale for urologiprodukter. SKI har derfor samarbejdet med Kontinensforeningen, Prostatakræftforeningen m.fl. og har afholdt møder via en særskilt brugergruppe. Derudover har udbudsmaterialet været i høring i kommunernes ældre- og handicapråd.

Efter at have haft materialet i høring i både kommunerne, kommunernes ældre- og handicapråd og i branchen ad flere omgange har 65 kommuner valgt at tilslutte sig aftalen. Nu er det virksomhedernes tur til at byde ind på aftalen.

”Vi har stillet ambitiøse krav til produkterne på aftalen, herunder specifikke krav til kvalitet og funktion, som ethvert produkt skal efterleve samt en række grønne krav. Aftalen indeholder samtidig en innovationsklausul, der gør det muligt løbende at tilføje miljømærkede produkter til sortimentet. Da vi allerede har stillet høje mindstekrav, der sikrer kvaliteten, vil de indkomne tilbud blive evalueret på pris,” siger Henrik Østergaard.

Der vil blive tildelt én leverandør på aftalen. SKI forventer at kunne tildele kontrakterne medio januar 2024.

Bred fælleskommunal aftale på urologiprodukter

50.94 Urologiprodukter vil indeholde et bredt sortiment af kvalitetsprodukter, som skal sikre, at kommunernes og brugernes meget forskelligartede behov kan imødekommes på aftalen.

Sortimentet vil dække urologiprodukter inden for syv hovedproduktkategorier, der bl.a. omfatter katetre, katetertilbehør, urinposer, urinposefiksering, uridomer, analpropper og vaginaltamponer.

Kravspecifikation og tilbudsliste er udformet, så behovet i kommunerne og hos personer med bevilling på urologiprodukter dækkes – uden at der peges på bestemte varemærker.

Aftalen udbydes som én landsdækkende aftale og træder i kraft den 1. maj 2024.

Læs mere om 50.94 Urologiprodukter på udbudssiden.