>

SKI har valgt ikke at forlænge den fællesoffentlige aftale 50.70 AV-udstyr, hvor det offentlige kan købe standardiseret AV-udstyr som fx projektorer, skærme, videomødeudstyr og tilknyttede ydelser. Det betyder, at aftalen udløber, når den ordinære kontraktperiode på to år ophører den 31. december 2023.

SKI’s aftaler løber som udgangspunkt i to år med mulighed for at forlænge med yderligere to år. SKI har valgt ikke at udnytte denne mulighed.

"Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med AV CENTER A/S, der er leverandør på aftalen. Trods en ihærdig indsats gennem en længere periode har det dog ikke været muligt at modtage fuld dokumentation fra de respektive producenter for, at alle produkter lever op til de grønne krav, der er stillet på aftalen,” fortæller markedsdirektør i SKI, Rasmus Lund Kongsgaard og fortsætter:

”Det er selvfølgelig vigtigt for os, at kunderne kan regne med, at det, de køber på en SKI-aftale, lever op til de stillede krav. Vi går derfor i gang med et genudbud af aftalen. Frem til aftalens udløb vil vi fortsat sammen med AV CENTER arbejde på at få den resterende dokumentation på plads.”

Ny aftale forventes klar den 1. januar 2024

SKI går nu i gang med forberedelserne til udbuddet. For at kunne være klar med en ny aftale den 1. januar 2024, når den eksisterende udløber, vil SKI i samråd med repræsentanter fra kommuner, stat og regioner genbesøge udbudsdesignet på den nuværende aftale.

”Vi forestiller os som udgangspunkt forholdsvis få justeringer på den kommende aftale, herunder primært præciseringer til de grønne krav. Derudover opdaterer vi naturligvis sortimentet i forhold til den teknologiske udvikling og inddrager erfaringer fra driften af den nuværende aftale, så vi opnår en aftale, der fungerer bedst muligt for både kunder og marked,” siger Rasmus Lund Kongsgaard.

Udover at rådføre sig med fagpersoner fra de offentlige organisationer vil SKI som altid inddrage markedet i forbindelse med en kommende teknisk dialog. SKI forventer af afholde den i maj 2023.

SKI har orienteret de virksomheder, der har været dialog med i forbindelse med udbuddet af den nuværende aftale samt SKI’s dynamiske indkøbssystem på AV-løsninger.

Det er forventningen, at en ny aftale kan træde i kraft, når den eksisterende udløber, og kunderne vil derfor efter planen være aftaledækket og kunne anvende 50.70 AV-udstyr som vanligt.

Det dynamiske indkøbssystem 02.70 AV-løsninger bliver ikke berørt af genudbuddet.

50.70 AV-udstyr er en fællesoffentlig aftale, hvor de offentlige organisationer, der er tilsluttet, kan købe et standardiseret udvalg af AV-udstyr direkte hos eneleverandøren AV CENTER A/S.

88 kommuner, tre regioner og fire øvrige offentlige organisationer har tilsluttet sig aftalen.

Aftalen indgår også i Statens Indkøbsprogram. Det betyder, at alle statslige institutioner er forpligtet til at benytte aftalen, selvom de ikke er tilsluttet.

Derudover kan aftalen benyttes af visse institutioner uden tilslutning og uden forpligtelse, herunder: Danmarks Nationalbank, Dansk Institut for Internationale Studier, Institut for Menneskerettigheder, statslige institutioner i Grønland og på Færøerne, Færøernes hjemmestyre (for lokationer i Danmark) samt statslige og kommunale selvejende institutioner mv.

Læs mere på aftalesiden for 50.70 AV-udstyr