>

Det bliver AV CENTER A/S, der skal levere AV-udstyr og tilknyttede ydelser til 88 tilsluttede kommuner, to regioner og staten fra slutningen af januar. Med den nye aftale kan de offentlige organisationer se frem til endnu skarpere priser, et bredt og opdateret sortiment og flere muligheder for at gøre deres indkøb af AV-udstyr grønnere.  

Skarpere priser og opdateret sortiment 

På den nye aftale er det lykkedes at opnå priser, der gennemsnitligt ligger 18 pct. under priserne på den eksisterende aftale. Det svarer for de tilsluttede organisationer til en besparelse på 14,5 millioner kroner om året og 58 millioner kroner i aftalens løbetid.  

”Vi er godt tilfredse med, at vi har opnået endnu bedre priser til de offentlige organisationer. Samtidig får vi en aftale, der imødekommer det offentliges behov for et bredt sortiment af standardiseret AV-udstyr, der tager højde for den teknologiske udvikling,” siger udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding. 

Fortsat grønt fokus

SKI har tildelt aftalen på baggrund af prisen for det enkelte produkt samt en TCO-omkostning for de produkter, hvor det er relevant. I TCO-beregningen er omkostninger til strømforbruget på skærme og projektorer indregnet.  

Derudover har SKI stillet en lang række krav til produkterne i forhold til blandt andet kemikalier, PVC-fri emballage og energi. Da der ikke findes en fælles standard i markedet, har SKI kigget på andre måder at få en grøn aftale, fortæller Christian Lunding: 

”Nogle produkter kan købes brugt, hvis leverandøren kan levere dem, ligesom vi har stillet krav til, at leverandøren skal tilbyde at tilbagekøbe brugt AV-udstyr. Og så stiller vi krav om fx mere klimavenlig emballering, og at plastdele ikke må indeholde flammehæmmere, som skader miljøet.”  

Aftalen er nu i standstill til og med den 22. januar og forventes at træde i kraft den 1. marts 2024. 

Om 50.70 AV-udstyr 

50.70 AV-udstyr er en eneleverandøraftale med ca. 400 varelinjer, hvor de tilsluttede kommuner og regioner samt staten kan købe relevant og tidssvarende standard AV-udstyr som projektorer, skærme, videomødeudstyr og tilknyttede ydelser. Øvrige offentlige organisationer kan bruge aftalen uden tilslutning og forpligtelse. 

Indkøbet sker direkte via kundens eget e-handelssystem eller fra leverandørens webshop via punch out. 

Læs mere om aftalen her.

02.70 AV-løsninger  

Behovet for AV-udstyr i det offentlige spænder bredt og tæller alt lige fra standardinstallationer til enkeltstående niche-løsninger. Det er vanskeligt at imødekomme på én og samme indkøbsaftale. 

Derfor har SKI også aftalen 02.70 AV-løsninger, der er et dynamisk indkøbssystem. Her kan de offentlige organisationer købe ind blandt et bredt udsnit af leverandører i markedet, når de har behov for mere specialiserede eller samlede løsningsforslag. Nye leverandører kan løbende blive optaget på aftalen.