>

Software kompatibel med Microsoft er en integreret del af mange offentlige organisationers daglige funktion fx Office 365. På den fælleskommunale aftale 50.49 Standardsoftware er 87 kommuner gået sammen om at konkurrenceudsætte indkøbet.

SKI har netop afsluttet evalueringen af de indkomne tilbud. Resultatet er, at Atea A/S har vundet kontrakten.

Kommunernes fokus har været at sammensætte nogle særligt målrettede licenspakker baseret på deres behov for forskellige brugerprofiler. Derudover er der indarbejdet nogle fordelagtige vilkår i disse licenspakker. Det forklarer Lene Bramstrup Tegner, der er softwarekonsulent i SKI:

”I og med at kommunerne har samlet deres indkøbsvolumen, har vi opnået vilkår, der er bedre end standarden på visse af Microsofts produkter. Kommunerne har fx fået rettigheder til on-premise installationer, selvom de køber visse cloud-licenser. Derudover kan de købe nye versioner af licenser til samme pris, og så kan de købe alle de licenser, som er meldt ind på tværs af kommunerne”.

På aftalen får kommunerne adgang til hele Microsofts produktportefølje. Særligt de fire specielt sammensatte licenspakker er fordelagtige for kommunerne:

”De såkaldte SKI-pakker omfatter de mest købte licenser på tværs af kommunerne, og nu er det også muligt at købe de samme typer licenser på tværs af både Academic- og Corporate-licensaftaler. Derved får kommunerne mulighed for at opnå en ensartet softwareprofil på tværs af deres organisation. Det frigiver en del ressourcer, som hidtil har skullet bruges på den administrative håndtering af licenstildelinger,” fortæller Lene Bramstrup Tegner. 

Licenspakkerne fra SKI favner både de tunge, administrative brugere og de mere lette brugere. Derudover er de justeret, så de taler bedre sammen på tværs af brugerne end hidtil, eksempelvis kan en let bruger blive dækket af den samme sikkerhedssoftware, som de tunge, administrative brugere.

I oktober 2021 varslede Microsoft prisstigninger på op til 33 pct. på nogle af deres licenser pr. 1 marts 2022. En stigning, der kunne gøre et godt indhug i den enkelte kommunes it-budget. Ved at samle indkøbsvolumen har kommunerne formået at presse priserne og blive friholdt for stigningerne de næste tre år, hvis de gentegner deres licenser i løbet af 2022:

"Der har været skarp konkurrence om kontrakten, der har en estimeret volumen på ca. 2,3 mia. kr. Det har resulteret i nogle fordelagtige priser til kommunerne, som i stort omfang friholder kommunernes indkøb fra de globale prisstigninger, Microsoft har varslet. Det er et resultat, vi er godt tilfredse med, og det viser endnu en gang, at det betaler sig at samle indkøbsvolumen,” siger udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding.

Aftalen er nu i standstill til og med den 4. februar 2022, hvorefter SKI forventer at underskrive kontrakten med Atea A/S. Aftalen træder i kraft den 1. april, som er mange organisationers udløbsdato for licenser.

Læs mere om aftalen her.

  • Bedre licens- og brugsvilkår på bl.a. produkterne i licens-pakkerne (SKI-pakker) – herunder bl.a. on-premise rettighed til visse cloudlicenser samt adgang til større skærmstørrelse for de lette brugere (F-licenser)
  • Visse licenser på aftalen friholdes for generelle prisstigninger i løbet af de næste tre år, hvis man fornyer sine licenser i år 2022 på en Enterprise-aftale
  • Nye versioner af en licens fås til samme pris som den oprindelige version på aftalen
  • Mulighed for true-up – dvs. man kan tage nye licenser i brug af dem, man allerede anvender
  • Licensrådgivning, som er vederlagsfrit inkluderet i aftalen.