>

Konkurrencen om at blive leverandør på den kommende SKI-aftale 50.46 Datakommunikation/WAN er afsluttet. Når aftalen træder i kraft den 1. oktober i år, bliver det GlobalConnect, der skal levere datakommunikationstjenester og tilknyttede ydelser til store dele af den offentlige sektor.

Aftalen er en mere omfattende afløser til statens datakommunikationsaftale, som var Danmarks hidtil største aftale om netværks- og internetforbindelser til det offentlige.

50.46 Datakommunikation/WAN kommer til at favne hele staten samt de 48 kommuner og to øvrige offentlige organisationer, der er tilsluttet aftalen. Det bliver dermed den største offentlige aftale på datakommunikation til dato.

Attraktive priser på datakommunikationstjenester, tilbehør og serviceydelser

De offentlige kunder er sikret attraktive priser på alle fire delaftaler, fortæller udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding:

SKI’s prisbenchmark viser, at kommunerne og de øvrige tilsluttede organisationer gennemsnitligt kan spare 41 pct. sammenlignet med det, de betaler i dag. Samlet set forventes et besparelsespotentiale for kommunerne på 44 mio. kr. årligt eller 220 mio. kr. i aftalens femårige løbetid.

Benchmarket tager udgangspunkt i gennemsnitsberegninger, og den enkelte organisations besparelsespotentiale kan derfor både være højere og lavere alt efter indkøbsadfærd. Benchmarket omfatter ikke statens indkøb af datakommunikation/WAN. Økonomistyrelsen beregner benchmarket for staten særskilt. 

Garanti for høj kvalitet og båndbredde

Med aftalen er der garanti for, at netværks- og internetforbindelsernes kvalitet og båndbredde er på bedste markedsniveau. Det indebærer, at leverandøren løbende skal opgradere kapaciteten i sit netværk og samtidig garanterer en meget høj båndbredde på internetforbindelserne.

”Med aftalen sikrer vi stabile og sikre forbindelser til det offentlige samtidig med, at det bliver muligt at købe fremtidens datakommunikation, SD-WAN og diverse sikkerhedsydelser til attraktive priser. På trods af de gode priser stiller kontrakterne høje krav til kvaliteten. Udbuddets resultat understreger endnu engang styrken i, at det offentlige koordinerer og indgår fælles indkøbsaftaler,” siger Christian Lunding.

SKI valgte at opdele aftalen i fire delaftaler for at skabe bedst mulig konkurrence og give både større, etablerede leverandører og mindre energiselskaber mulighed for at byde ind. GlobalConnect er blevet tildelt som leverandør på alle fire delaftaler ud fra en vægtning af 70 pct. på pris og 30 pct. på kvalitet.

Rammeaftalen kommer til at løbe over fem år med mulighed for forlængelse i yderligere to gange et år.

På SKI-aftale 50.46 Datakommunikation/WAN kan GlobalConnect levere en række ydelser inden for datakommunikation - inklusive udstyr, tjenester, indbygget sikkerhed, service og lignende.

Ydelserne på aftalen omfatter blandt andet MPLS-netværksforbindelser med symmetriske kapaciteter fra 100 Mbit/sek til 100 Gbit/sek med og uden CPE samt 10 Mbit/sek, som kan være asymmetrisk i kapacitet, SD-WAN fra 10 Mbit/sek til 10 Gbit/sek, grå og sort fiber samt en række variationer af redundans i netværket.

Hertil kommer en række sikkerhedslag, der blandt andet tæller flere varianter af anti-DDoS og både on premise og cloudbaserede firewalls.

50.46 Datakommunikation/WAN kommer til at favne hele staten samt 48 kommuner samt to øvrige offentlige organisationer, der har valgt at tilslutte sig aftalen.

Aftalen består af fire delaftaler:

  • Delaftale 1 – Staten og Region Hovedstaden
  • Delaftale 2 – Region Sjælland
  • Delaftale 3 – Region Syddanmark
  • Delaftale 4 – Region Midt- og Nordjylland

Aftalen har en varighed på fem år med mulighed for at forlænge to gange med optioner af et års varighed.

Du kan læse mere om 50.46 Datakommunikation/WAN på udbudssiden.