>

Der er åbent for regional og kommunal tilslutning til den fællesoffentlige og forpligtende aftale 50.10 Kopi og print. Aftalen bliver den eneste offentlige aftale på området. Den afløser nemlig både SKI’s frivillige aftale 02.12 Kopi og print samt Statens Indkøbs to aftaler på multifunktionsmaskiner og printere.

Netop bredden i aftalen er Københavns Kommune glade for. De har i projektgruppearbejdet ønsket, at 50.10 Kopi og print kom til at omfatte både de store multifunktionsmaskiner samt små bordprintere, der ikke er med på den nuværende aftale. Det ønske er blevet opfyldt:

”Da vi nåede høringsfasen, havde vi ingen kommentarer, fordi vi vurderede, at udbudsmaterialet var, som det skulle være,” siger Rikke Ærtebjerg, der er contract manager i Københavns Ejendomme og Indkøb i Københavns Kommune. Hun har deltaget i alle projektgruppemøderne på aftalen sammen med fagfolk fra Koncern It og Pædagogisk It fra Københavns Kommune. Hun fortæller, at aftalen i øvrigt rummer alt det, som Københavns Kommune har brug for på kopi-print-området.

Se her, hvad du kan købe på den kommende aftale.​

I Københavns Kommune er CSR- og miljøkrav væsentlige parametre, når man køber ind. Rikke Ærtebjerg understreger, at hun derfor lægger vægt på, at der stilles en række særlige miljøkrav på aftalen:

”Vi sætter meget stor pris på, at produkterne på aftalen til en hver tid skal leve op til de anbefalinger, der ligger i Energistyrelsens indkøbsvejledninger. Desuden går vi meget op i de CSR-bilag, der vedrører arbejdsmiljø, sociale klausuler osv., der er en del af SKI-aftaler generelt.”

Udover at SKI-aftaler generelt hjælper Københavns Kommune med at løfte udbudspligten på områder, hvor de ikke selv har ressourcer til at gennemføre et udbud, er aftalerne også med til at holde fokus på compliance.

”SKI-aftalerne er et rigtig godt afsæt til fokus på compliance. Når vi lægger SKI-aftalernes kataloger ind i vores e-handelssystem, lukker vi feltet for de leverandører, vi ikke har aftaler med. På den måde får vi højere compliance ved handel i vores e-handelssystem, og vi får ligeledes indsnævret feltet af leverandører, så folk ikke køber ind hos nogle, vi ikke har aftaler med. Det bliver altså nemmere at købe rigtigt ind,” slutter Rikke Ærtebjerg.

Tilslutningen udløber den 27. marts

Tilslutningsperioden løber frem til og med den 27. marts 2019. Kommuner og regioner skal tilslutte sig i denne periode for at kunne bruge aftalen, når den træder i kraft. Staten er forpligtet til at bruge aftalen.

Alle øvrige offentlige institutioner kan anvende aftalen frivilligt.

Se her, hvordan du tilslutter din kommune eller region til 50.10 Kopi og print.​

50.10 Kopi og print forventes at træde i kraft den 1. september 2019.

Aftalen vil indgå i Statens Indkøbsprogram og bliver dermed forpligtende for staten.

Kommuner og regioner vil kun kunne bruge aftalen, hvis de tilslutter sig i tilslutningsperioden, der er åben frem til den 27. marts 2019.

Alle øvrige offentlige institutioner vil kunne anvende aftalen frivilligt.

Du kan læse mere om aftalens sortiment og vilkår på udbudssiden.