>

Den kommende SKI-aftale for kommunikationsprodukter bliver en hel del anderledes end den nuværende. Blandt andet bliver it-sikkerhedsprodukter taget ud af aftalen og vil i stedet kunne købes i et nyt dynamisk indkøbssystem, 02.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger, der efter planen træder i kraft samtidig med rammeaftalen i efteråret 2023. 

”Markedet for kommunikationsprodukter og -løsninger har ændret sig markant på ganske få år – ikke kun i forhold til produkter, men også i forhold til et skifte fra klassisk telefoni til Teams eller Zoom, fra on-premise til cloud og nye licensformer. Det er også et område, hvor der konstant kommer nye producenter og virksomheder til. På rammeaftalen vil der være katalogegnede standardprodukter, mens man i et nyt dynamisk indkøbssystem kan anskaffe mere komplekse løsningskøb,” siger udbudskonsulent i SKI, Serap Gökce. 

Tilslut din organisation 50.07 Kommunikationsprodukter senest den 2. januar 2023

Nu kan du tilslutte din organisation rammeaftalen 50.07 Kommunikationsprodukter. Her giver Serap Gökce dig tre gode grunde til at tilslutte dig. 

1. Et smallere og skræddersyet sortiment

Sortimentet på den kommende aftale bliver smallere, da det er fokuseret og skræddersyet, så det indeholder de mest købte produkter blandt de offentlige organisationer. Derudover indeholder sortimentet også timebaserede ydelser, som er opdelt i fem konsulentkategorier.  

Sortimentet på den nye rammeaftale vil ikke indeholde samlede løsninger, da man i stedet kan købe det i det kommende dynamiske indkøbssystem 02.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger. 

De offentlige organisationer, der tilslutter sig 50.07, vil være fritaget for forpligtigelsen, hvis det produkt, de anskaffer, indgår som delelement i et løsningskøb på en anden SKI-aftale, herunder det dynamiske indkøbssystem 02.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger.

2. Gode muligheder for volumenkøb

På den kommende 50.07 Kommunikationsprodukter får de tilsluttede organisationer mulighed for at købe ind via direkte tildeling eller miniudbud ved større indkøb. Når man tilslutter sig som offentlig organisation, skal man fastsatte sin individuelle beløbsgrænse for, hvornår man skal gå i miniudbud (mængdekøb). 

Det vil med andre ord betyde, at de offentlige organisationer kan købe hurtigt ind via direkte tildeling. Men har man behov for at købe en stor mængde af fx headsets, så kan man genåbne konkurrencen via miniudbud.

3. Let indkøb i e-katalog

Når en organisation har brug for nye headsets eller ekstra switches, er det en klar fordel at kunne klikke det hele hjem fra et katalog på en nem og hurtig måde. Står du derimod over for at skulle købe en samlet løsning til fx et kontaktcenter eller en omfattende sikkerhedsløsning, der er tilpasset din organisation, og som skal følge med den teknologiske udvikling, kan det være svært at rumme i et katalog med fast sortiment. 

Både brugere og forhandlere har efterspurgt en aftale med et katalog, der er let for brugerne at anvende og mindre krævende for leverandørerne at vedligeholde. I sortimentet på den kommende aftale har vi derfor taget udgangspunkt i katalogegnede produkter så som headsets, webcams, switches og routere, som ikke er bundlet. Det betyder, at det ved direkte tildeling bliver nemmere at anvende e-kataloget, da produkterne vil optræde enkeltvis. Sortimentet er opdelt i et obligatorisk sortiment, som alle tilbudsgivere skal byde ind med. Derudover kan tilbudsgiverne byde ind med et mindre frivilligt sortiment, som de offentlige organisationer kan vælge at supplere deres behov med.

Du kan læse mere om den kommende aftale på udbudssiden for 50.07 og tilmelde dig de statusopdateringer vi løbende sender ud. Udbuddet vil blive gennemført som begrænset udbud. Det betyder, at tilbudsgiverne først skal igennem en prækvalifikationsrunde, før de kan byde ind på udbuddet. Herefter evaluerer SKI de indkomne ansøgninger og opfordrer de prækvalificerede tilbudsgivere til at afgive tilbud. 

Der vil blive tildelt tre sidestillede leverandører på delaftale 1 og tre sidestillede leverandører på delaftale 2.  

Til løsningskøb opretter SKI et supplerende dynamisk indkøbssystem 02.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger. Det dynamiske indkøbssystem skal rumme alle de produkter og løsninger, som ikke er katalogegnede, og som ikke kan købes uden en forudgående dialog med producenter eller forhandlere.

Det kan fx være en ny opgradering af en organisations netværk, kontaktcenterløsninger og it-sikkerhedsløsninger.

SKI forventer at have udbudsdesignet på 02.07 klar i løbet af februar 2023.

Den kommende 50.07 Kommunikationsprodukter får en grønnere profil og flere grønne valgmuligheder. Fx stiller SKI krav om, at leverandørerne skal kunne levere TCO-rådgivning og rådgivning om bæredygtighed i forhold til rammeaftalens specifikke produktgrupper.  

De offentlige organisationer har desuden mulighed for at bortskaffe eller sælge produkterne tilbage til leverandørerne.  

På aftalen har leverandørerne mulighed for at tilføje nye, bæredygtige produkter til sortimentet i hele aftalens løbetid. 

Det er muligt at bruge TCO-evaluering ved miniudbud på netværk og projektorer. TCO-beregningen tager udgangspunkt i varens anskaffelsespris inklusive strømforbrug og vedligeholdelsesomkostninger jf. Miljøstyrelsens TCO-redskaber. SKI er fortsat ved at undersøge, om TCO-beregninger på skærme skal indgå i evalueringen af rammen eller i forbindelse med miniudbud. 

Du kan læse mere om de grønne krav og muligheder på udbudssiden.