>

Et bredt felt af leverandører skal de næste fire år levere managementsupport til hele den offentlige sektor på 17.11 Managementsupport. Ydelserne købes gennem direkte tildeling, hvor leverandørerne byder ind med et løsningsforslag på opgaven og efterfølgende står for at lede og gennemføre projektet.

Der er tildelt ti leverandører på hver af aftalens fem delaftaler inden for strategi- og organisationsudvikling, forandringsprocesser og effektivisering, analyser/evalueringer, systemer og styring samt Human Resources. I alt 21 leverandører har fået plads på aftalen.

Læs mere om aftalen og se listen over alle leverandører her.

Aftalen om managementsupport er nu i standstill til og med den 3. februar. Herefter forventer SKI at underskrive kontrakterne med leverandørerne.

Høj kvalitet til konkurrencedygtige priser

På den nye 17.11-aftale er det lykkedes at få den samme høje kvalitet af managementsupportydelser som på den forrige aftale, men til lavere priser:

”Med den nye aftale på managementsupport kan den offentlige sektor fortsat få ydelser af en høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Afhængigt af hvilken delaftale du bruger, er timeprisniveauet 4-18 pct. lavere end på den tidligere aftale på området. Vi har samtidig sikret, at aftalen fortsat er let at bruge, så den offentlige sektor hurtigt kan foretage løsningskøb blandt ti leverandører på tværs af aftalens fem delaftaler”, siger Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI.
Aftalen forventes at træde i kraft den 5. februar 2020.

Du kan læse mere om aftalen på udbudssiden.​