>

17.11 Managementsupport indeholder seks delaftaler: strategi- og organisationsudvikling; forretningsprocesser og effektivisering; analyser og evaluering; systemer og styring; human resources og som noget nyt grønne ydelser. SKI har netop tildelt de maksimalt ti mulige leverandører på hver delaftale. Der er i alt tildelt 22 unikke virksomheder og konsortier.

Se listen over de tildelte leverandører oplistet alfabetisk under hver delaftale.

 

 • Tildelte virksomheder og konsortier: 22
 • Antallet af tildelte enkeltvirksomheder i alt: 32
 • Delaftaler: 6
 • Leverandører pr. delaftale: 10
 • Standstill udløber: 29. januar 2024
 • Ikrafttrædelse: 10. februar 2024.

Blandt de 22 vindende leverandører findes tre konsortier, der består af i alt 13 konsortiemedlemmer, hvoraf 11 er SMV’er. Derudover er yderligere ni af de resterende 19 virksomheder SMV’er.

De offentlige organisationer har mange forskelligartede behov for konsulentsupport. Derfor har SKI på 17.11 Managementsupport sikret et felt af leverandører med kompetencer, der til sammen kan dække det store udvalg af konsulentydelser, som aftalen indeholder.

Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI, uddyber:

”På denne managementaftale er der kommet flere konsulentvirksomheder med forskellige kompetencer, og alt i alt har vi fået et bredt felt af leverandører, der tilsammen kan løfte opgaveporteføljen på alle delaftalerne.”

Et prisbenchmark på aftalen viser et besparelsespotentiale på ca. otte pct. i forhold til SKI’s nuværende aftale på området, 17.11 Managementsupport (2020). Det svarer til omkring 36 mio. kr. årligt eller 146 mio. kr. over hele aftalens fireårige løbetid.

”Det offentlige har behov for managementkonsulenter og deres kompetencer – fx spiller managementrådgiverne en central rolle i mange udviklingsprojekter. Derfor er det glædeligt, at den nye aftale giver mulighed at benytte eksterne konsulenter til en potentielt lavere pris,” siger Christian Lunding.

Som noget helt nyt er der kommet en grøn delaftale på managementsupportaftalen. Den sidste af de seks delaftaler dækker nu grønne ydelser, hvor den offentlige sektor kan købe konsulentydelser inden for klima og miljø til brug i den grønne omstilling. Det kan fx dreje sig om overgang til cirkulær økonomi, udvikling af CO2-regnskaber eller rådgivning til at håndtere kommende ESG-krav og lovgivning.

Derudover er der arbejdet for at gøre 17.11 Managementsupport (2024) grønnere end den nuværende aftale. Der er blandt andet stillet krav til leverandørerne om, at de skal have handleplaner for cirkularitet af deres it-udstyr og for reduktion af deres transportemission. Samtidig skal kunderne have mulighed for at træffe forskellige grønne valg, fx ved at afholde online møder eller frabede sig merchandise og print.

Managementsupportaftalen sikrer, at den offentlige sektor kan købe konsulenter til at løse en opgave, der bliver stillet af kunden selv inden for et ydelsesområde, som er dækket af de seks delaftaler:

 1. Strategi- og organisationsudvikling
 2. Forretningsprocesser og effektivisering
 3. Analyser og evaluering
 4. Systemer og styring
 5. Human Resources
 6. Grønne ydelser.

Kunden bliver støttet i indkøb af konsulentsupport ved brug af et tildelingsværktøj, som SKI stiller til rådighed.

Læs mere om aftalen på ski.dk.

SKI er i gang med genudbuddet af 17.13 Managementkonsulentydelser, hvor offentlige kunder kan indkøbe løsningsforslag med tilhørende resultatansvar eller konsulentassistance med tilhørende indsatsforpligtigelse til større konsulentopgaver.

SKI udbyder aftalen som et dynamisk indkøbssystem, hvor der intet loft er over antallet af leverandører, og hvor der i hele aftalens løbetid kan optages nye leverandører med mange forskelligartede specialistkompetencer.

Læs mere om dynamiske indkøbssystemer på ski.dk.