>

Når kommunerne skal indkøbe de store forvaltningsrettede it-systemer, det vil sige fagsystemer til fx arbejdsmarked, sundhed og dagtilbud, kræver det både grundig forberedelse og involvering af hele organisationen.

Komplekse krav til indkøb af fagsystemer

Alle - fra kommunens digitaliseringsenhed til DPO’en og andre relevante afdelinger - skal inddrages, når kommunens dagtilbud, borgerserviceenheder eller skoler skal have fagsystemer. Samtidig skal der tages hensyn til it-sikkerhed, snitflader til den fælleskommunale it-infrastruktur (de såkaldte KOMBIT-krav), dokumentation og meget andet – for ikke at tale om, at indkøbet skal være fleksibelt og med færrest mulige transaktionsomkostninger.

Kan anvendes af hele den offentlige sektor

Rammeaftalen 02.19 Fagsystemer er netop trådt i kraft. Det betyder, kommuner, regioner, stat og øvrige offentlige organisationer i bl.a. undervisnings- og forsyningssektoren de næste fire år kan købe og opdatere deres fagsystemer via rammeaftalen.

Et dynamisk indkøbssystem, der træder i kraft til februar 2024, vil supplere rammeaftalen. I det dynamiske indkøbssystem kan markedet løbende tilpasse, hvad der tilbydes, og leverandører kan løbende optages med kort varsel i indkøbssystemet.

Der er ikke loft over, hvor mange leverandører, der kan optages. På den måde kan kommunerne bruge det dynamiske indkøbssystem som alternativ til det miniudbud, der var på den tidligere aftale, hvis de har specifikke behov eller krav, der ikke dækkes af rammeaftalen, eller hvis de brug for fagsystemer under andre ydelsesområder.

Det dynamiske indkøbssystem dækker de samme ydelsesområder som rammeaftalen samt yderligere en række ydelsesområder. Her vil indkøbsprocessen også være digitalt understøttet på samme måde som på rammeaftalen.

Læs mere om rammeaftalen og det kommende dynamiske indkøbssystem på ski.dk.

Obs.: Det digitale tildelingsværktøj virker først fra den 5. oktober 2023.

Du køber ind på rammeaftalen via direkte tildeling. Det betyder, at du tildeler til den leverandør på rammeaftalen, der har budt ind med en løsning, der opfylder dit behov til den laveste pris.

SKI har udviklet et digitalt tildelingsværktøj, der guider dig igennem din tildeling og automatisk udfylder de relevante dokumenter undervejs.

Du tilgår tildelingsværktøjet via aftalesiden for 02.19 Fagsystemer under fanen ”Brug af aftalen”.