>

OBS: Efter artiklens offentliggørelse er tidsplanen for udbuddet og ikrafttrædelsen af de to 02.19-aftaler ændret. Se den opdaterede tidsplan på udbudssiden for 02.19 Fagsystemer.

Indkøb af fagsystemer er et vigtigt element i digitaliseringen af den offentlige sektor, og SKI-aftalen 02.19 SaaS-Cloud bliver flittigt anvendt - især af landets kommuner, når de skal indkøbe fagsystemer som Software as a Service (SaaS). I forbindelse med at aftalen skal genudbydes, har SKI haft en grundig drøftelse med kunder og marked om, hvordan en ny og optimeret aftale kan skrues sammen.

”Rammeaftalen har hidtil kunnet løfte et stort behov hos de offentlige kunder, når de har stået over for at indkøbe standard-fagsystemer. Men vi kan også se, at der sker en hurtig udvikling på it-området, og at der er et stigende behov for mere fleksibilitet, når det offentlige køber fagsystemer,” siger udbudschef i SKI, Zannie Finderup.

Hun peger på, at fokus derfor bl.a. har været på, hvordan SKI med udbuddet kan styrke konkurrencen yderligere på de mest efterspurgte ydelsesområder samtidig med, at mulighederne for at stille kundespecifikke krav til systemerne forbedres.

”For at sikre, at vores samlede tilbud til de offentlige kunder altid er relevant og kan imødekomme de mange forskellige behov for fagsystemer, har SKI valgt at genudbyde 02.19 som rammeaftale og supplere aftalen med et dynamisk indkøbssystem," siger Zannie Finderup.

Både på rammeaftalen og i det dynamiske indkøbssystem vil de offentlige organisationer blive hjulpet godt på vej i forhold til deres indkøb, understreger hun:

”Vi vil gøre meget ud af at gøre det så nemt som muligt for kunderne at bruge aftalen, herunder med vejledninger, digitale skabeloner og en sammenhængende værktøjsunderstøttelse – både på rammeaftalen og i det dynamiske indkøbssystem. Derudover vil der også være hjælp at hente, hvis man som kunde er i tvivl om, hvilken aftale der bedst opfylder ens behov,” siger Zannie Finderup.

To muligheder for at købe fagsystemer

Offentlige organisationer får altså fra august 2023, hvor den nuværende aftale udløber, to muligheder for at købe fagsystemer som software as a service (SaaS): direkte tildeling på rammeaftalen til hurtigt indkøb af standardiserede løsninger eller konkret indkøb (svarende til miniudbud) i det dynamiske indkøbssystem.

”Rammeaftalen vil dække de største og vigtigste områder for fagsystemer, og indkøb foretages som direkte tildeling. Aftalen bliver mere klart afgrænset end den nuværende i forhold til ydelsesområder, ligesom det bliver nemmere at sammenligne de enkelte services inden for hvert ydelsesområde,” siger Zannie Finderup.

Det dynamiske indkøbssystem kan supplere der, hvor rammeaftalen ikke opfylder de offentlige organisationers behov. Det kan eksempelvis håndtere fællesindkøb og suiteindkøb, ligesom det giver plads til kunders specifikke krav, som ikke er på rammeaftalen, fortæller Zannie Finderup.

”Det dynamiske indkøbssystem vil favne flere ydelsesområder end rammeaftalen og kunderne kan stille specifikke krav. Samtidig er sortimentet er ikke fastlagt, men giver løbende adgang til nye færdigudviklede services og teknologier – og så kan der løbende optages nye og flere leverandører,” siger Zannie Finderup.

Indkøb i det dynamiske indkøbssystem foretages som miniudbud, og vil i vid udstrækning anvende færdigt udbudsmateriale fra rammeaftalen, som er tilpasset det dynamiske indkøbssystem. Der vil være mulighed for, at den enkelte offentlige organisation kan tilpasse det efter behov inden for nogle faste rammer, ligesom SKI kan opdatere og justere materialet i systemets løbetid

 

Om 02.19 rammeaftalen

02.19 Fagsystemer er et genudbud af den eksisterende SKI-aftale 02.19 SaaS-Cloud 2019.

På rammeaftalen kan alle offentlige organisationer købe et bredt sortiment af standard fagsystemer som Software as a Service (SaaS-applikationer). SaaS-applikationer er fuldt udviklede slutbrugerapplikationer. De er karakteriseret ved at være ”on-demand services” på abonnementslignende vilkår, hvor ”hostingdelen” foregår hos leverandøren. Servicen ejes, videreudvikles, vedligeholdes og driftes altså af leverandøren.

  • Rammeaftalen vil dække de mest anvendte områder for fagsystemer, og indkøb foretages som direkte tildeling.
  • SKI forventer at opdele sortimentet på rammeaftalen i to dele: Del I: Stat, regioner og øvrige kunder og Del II: Kommuner.
  • Der forventes samtidig en opdeling i delaftaler pr. ydelsesområde under hver af de to dele, der følger den Fælles Offentlige Reference Model (FORM).
  • I udformningen af aftalen vil SKI fokusere på at gøre det nemmere for kunderne at anvende aftalen. Aftalen bliver fx mere klart afgrænset end den nuværende i forhold til ydelsesområder, ligesom det bliver nemmere at sammenligne de enkelte services inden for hvert ydelsesområde. Derudover vil SKI arbejde på at sikre bedre mekanismer for og værktøjer til tildeling.

SKI er desuden i tæt dialog med KOMBIT om, hvordan kravene til den fælleskommunale infrastruktur skal indgå i aftalen for de kommunale kunder.

Om 02.19 dynamisk indkøbssystem

Det dynamiske indkøbssystem dækker de samme ydelsesområder som rammeaftalen, en række mere perifere ydelsesområder samt eventuelle suiter, der alene forventes at indgå i det dynamiske indkøbssystem.

  • Indkøb foretages som miniudbud, og det dynamiske indkøbssystem vil i vid udstrækning anvende udbudsmateriale fra rammeaftalen, dog med mulighed for at kunden kan tilpasse og tilføje materialet inden for nogle faste rammer, ligesom SKI kan opdatere og justere materialet i systemets løbetid.
  • Samtidig vil det dynamiske indkøbssystem kunne håndtere fællesindkøb og suiteindkøb.

I det dynamiske indkøbssystem vil SKI stadig understøtte, at der kan stilles relevante krav til fx lovvedligehold, GDPR og Service Level Agreements. Kunderne får stillet kontraktmateriale og skabeloner til rådighed, som jævnligt vil blive opdateret, så de er tilpasset markedet.

Du kan læse mere om de to kommende aftaler på udbudssiden for 02.19 Fagsystemer