>

Siden 2019 har offentlige organisationer kunnet købe komplette it-løsninger og -projekter, herunder software og timebaserede ydelser til udvikling og vedligehold, på SKI-aftale 02.18. Aftalen udløber den 30. maj 2023. Frem for at genudbyde den eksisterende aftale, har SKI valgt at undersøge muligheden for at udvikle en alternativ aftale, der kan supplere SKI’s øvrige it-konsulentaftaler.  

”Meget har ændret sig på it-området, siden vi sendte 02.18 på gaden for fire år siden. Vi kan se en forandret tendens i måden, man køber ind på, når vi taler store komplekse it-projekter. Selvom der stadig er behov for de større totalentreprisekontrakter fra vugge til grav, ser vi, at der er et stigende behov for at købe udviklingsbistand i separate kontrakter, så fx software, driftskapacitet, udvikling og vedligehold håndteres særskilt. Det vil vi gerne tage højde for i en ny aftale,” siger it-udbudschef i SKI, Zannie Finderup.

Det rette indkøbsmuligheder på it-konsulentområdet

Hvordan afløseren for 02.18 præcis bliver, er endnu svært at sige, fortæller Zannie Finderup:

”Vi har ambitioner om at udvikle en aftale, der kan favne indkøb af it-udviklingsprojekter med resultatforpligtelse, da det efterspørges af vores kunder. I løbet af de næste par måneder forventer vi at starte op på en dialog med markedet og række ud til de offentlige organisationer.”

Da 02.18 sidst var i udbud, var de daværende rammeaftaler 02.06 Standardsoftware og 02.22 It-drift endnu ikke blevet genudbudt som dynamiske indkøbssystemer. Når SKI efter sommeren går i gang med udbuddet af den nye it-konsulentaftale, vil man vurdere, hvordan den kan passe ind i den eksisterende palet af it-aftaler:

”Vores mål er at sikre de offentlige it-indkøbere de rette indkøbsmuligheder. Derfor vil vi i udbudsarbejdet arbejde på at gennemtænke snitfladerne mellem den nye it-konsulentydelsesaftale og vores øvrige it-aftaler. Vi er klar over, at udløbet af 02.18 efterlader et hul i it-paletten i forhold til it-udviklingsprojekter, og vi lægger os i selen for at få lukket hullet bedst og hurtigst muligt,” siger Zannie Finderup og tilføjer:

”Der er en efterspørgsel fra både den offentlige sektor og it-leverandørmarkedet på konsulentopgaver og projektopgaver med resultatsansvar. Og det er den efterspørgsel, den nye aftale skal favne.”

SKI ved endnu ikke, hvornår en ny aftale vil være klar, men når udbudsarbejdet går i gang, vil udbuddet fremgå af udbudsplanen på ski.dk. Her vil det være muligt at tilmelde sig statusopdateringer.

02.18 It-løsninger og -projekter udløber den 31. maj 2023. Ikrafttrædelse for SKI’s nye it-konsulentydelsesaftale er endnu ikke fastlagt.

SKI har dog yderligere to it-konsulentaftaler, 02.17 It-konsulenter og 02.15 It-rådgivning, som offentlige kunder kan anvende.

02.17 It-konsulenter sikrer sammen med 02.15 It-rådgivning, at det offentlige kan købe it-konsulentydelser og/eller it-rådgivning på timebasis til at udføre en konkret opgave – fx når der skal leveres konsulenter til databehandling, test og udvikling af ny funktionalitet mv.

SKI stiller aftalerne til rådighed for alle offentlige organisationer i Danmark. Når en kommune, statslig organisation eller region har brug for it-konsulentbistand, beslutter organisationen selv, om de vil købe ind på aftalen eller finde alternative muligheder.

Derudover kan offentlige organisationer på 02.06 Standardsoftware kan købe it-konsulenter til at opsætte, konfigurere, installere og implementere standardsoftware. I SKI’s it-palet kan du få overblik over SKI's it-aftaler, og hvordan de mange aftaler supplerer hinanden.

Kontakt SKI, hvis du har brug for rådgivning til dit indkøb af it-konsulenter.