>

Resultatet af prækvalifikationen på 02.17 It-konsulenter er klar. På den kommende aftale kan kommuner, regioner og øvrige offentlige organisationer købe konsulenter til konkrete opgaver fx inden for databehandling, test og udvikling af it-systemer. Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI fortæller om udfaldet:

SKI modtog i alt 43 ansøgninger. Ti ud af de 43 ansøgninger var fra konsortier, og fem af konsortierne er blandt de 22 prækvalificerede leverandører.

De prækvalificerede leverandører får nu mulighed for at deltage i den endelige tilbudsgivning og dermed konkurrere om de 15 pladser som leverandør på aftalen.

Se listen med de 22 prækvalificerede leverandører her.

Mest kvalificerede referencer sikrer plads i opløbet

Indtil nu er leverandørerne blevet prækvalificeret ud fra de referencer, de har indsendt sammen med ansøgningen. Alle har skullet levere én reference for hvert af de syv obligatoriske ydelsesområder på aftalen for at komme i betragtning.

”Målet er, at det offentlige skal have adgang til de bedst kvalificerede leverandører. Derfor har vi i samarbejde med eksterne eksperter foretaget en systematisk evaluering, hvor hver reference er vurderet ud fra de parametre, som er beskrevet i udbudsbetingelserne,” siger Christian Lunding.

For at sikre validiteten af de referencer, de ansøgende virksomheder har meldt ind, har SKI bl.a. indhentet tro og love-erklæringer, kundeerklæringer og verificeret referencernes rigtighed.

Nu afgør kompetencer og pris det endelige resultat

Når de 22 prækvalificerede leverandører har indsendt deres tilbud, skal feltet skæres ned til de 15, der i sidste ende skal levere konsulenter til det offentlige.

“Aftalen omfatter 14 forskellige ydelsesområder, og inden for hvert område skal de 22 leverandører tilbyde fire forskellige konsulentkategorier. Tilbuddet er en beskrivelse af de tilbudte kompetencer, metoder og værktøjer samt sektorindsigt og -viden. Derudover skal leverandørerne tilbyde en timepris pr. konsulentkategori for de forskellige ydelsesområder,” siger Christian Lunding.

Fristen for at afgive tilbud for de prækvalificerede leverandører er den 5. maj 2021. Herefter går SKI i gang med at evaluere tilbuddene og identificere de 15 leverandører, der vil blive tildelt rammeaftalen.

Resultatet af tilbudsgivningen forventes at blive offentliggjort i september 2021.

02.17 It-konsulenter sikrer sammen med 02.15 It-rådgivning, at det offentlige kan købe it-konsulentydelser og/eller it-rådgivning på timebasis til at udføre en konkret opgave – fx når der skal leveres konsulenter til databehandling, test og udvikling af ny funktionalitet mv.

SKI stiller aftalerne til rådighed for alle offentlige organisationer i Danmark. Når en kommune, statslig organisation eller region har brug for it-konsulentbistand, beslutter organisationen selv, om de vil købe ind på aftalen eller finde alternative muligheder.

Læs mere om 02.17 It-konsulenter her.

Læs mere om 02.15 It-rådgivning, hvor tildelingen forventes at finde sted i maj.