>

Siden den 28. oktober har SKI været i fuld gang med at kontrollere og evaluere de ansøgninger, som er kommet ind på 02.15 It-rådgivning. Resultatet ligger nu klar, og en god blanding af både små og store veletablerede rådgivningsvirksomheder er blevet prækvalificeret. Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI fortæller:

SKI modtog i alt 25 ansøgninger, heraf er 18 leverandører blevet prækvalificeret. Der var fem konsortier blandt ansøgningerne, hvoraf tre er blevet prækvalificeret.

Se en liste over de 18 prækvalificerede leverandører her.

De 18 leverandører får nu mulighed for at afgive tilbud, og derved være med i konkurrencen om de endelige 12 pladser som leverandør på aftalen.

De bedst egnede bliver leverandører på aftalen

Ved prækvalifikationen er leverandørerne blevet vurderet ud fra de referencer, de har indsendt. Referencerne er dokumentation for leverandørernes erfaring med ydelser, de skal tilbyde kunderne på den kommende aftale. Alle har skullet levere én reference for hvert af de syv obligatoriske ydelsesområder på aftalen, for at komme i betragtning.

Det har været et omfattende arbejde at evaluere ansøgningerne. Processen kræver systematik, konsistens og struktur for at sikre det juridiske fundament.

”Målet er, at det offentlige får adgang til de bedst kvalificerede leverandører, og derfor har vi i samarbejde med eksterne eksperter foretaget en grundig og systematisk evaluering, som sikrer, at alle er blevet evalueret ensartet. Hver reference er blevet vurderet ud fra de parametre, som på forhånd er beskrevet i udbudsbetingelserne. På baggrund af evalueringen har hver leverandør opnået en pointscore. Det er denne score, der udgør resultatet af prækvalifikationen, som skal sikre, at det bedst kvalificerede felt kommer videre til tilbudsfasen,” siger Christian Lunding.

For at sikre validiteten af de referencer, som de ansøgende virksomheder har meldt ind, har SKI haft mulighed for at få verificeret referencernes rigtighed i form af både en tro og love-erklæring fra leverandøren og en erklæring fra referencens kunde.

Nu skal der konkurreres på både kompetencer og pris

Når de 18 prækvalificerede leverandører har indsendt deres tilbud, bliver feltet skåret yderligere ind til de 12 leverandører, som i sidste ende bliver rådgivere af fx it-relaterede strategier, it-arkitektur og it-governance til det offentlige.

”Leverandørernes tilbud skal indeholde en beskrivelse af deres tilbudte kompetencer, metoder og tilbudte timepriser for fire konsulentkategorier,” siger Christian Lunding.

Den 3. februar 2021 er der frist for, at de 18 leverandører kan afgive deres endelige tilbud. Herefter går SKI i gang med at evaluere tilbuddene og identificere de 12 leverandører, der vil blive tildelt rammeaftalen.

Resultatet af tilbudsgivningen forventes at blive offentliggjort i april 2021.

02.15 It-rådgivning sikrer sammen med 02.17 It-konsulenter, at det offentlige kan købe it-rådgivning og/eller it-konsulentydelser på timebasis til at udføre en konkret opgave – fx når der skal rådgives om it-sikkerhed, it-arkitektur eller it-strategi.

SKI stiller aftalerne til rådighed for alle offentlige organisationer i Danmark. Når en kommune, statslig organisation eller region har brug for it-konsulentbistand, beslutter organisationen selv, om de vil købe ind på aftalen eller finde alternative muligheder.

Læs mere om 02.15 It-rådgivning her.

Læs mere om 02.17 It-konsulenter her, hvor resultatet af prækvalifikationen forventes offentliggjort marts 2021.