>

Når det offentlige skal gennemføre it-projekter inden for fx it-sikkerhed og it-arkitektur, kan de bl.a. købe rådgivningskompetencerne til projektet på SKI-aftale 02.15 It-rådgivning.

SKI har afsluttet evalueringen af de indkomne tilbud, hvor en fjerdedel af feltet er nye konsulentvirksomheder, hvis man sammenligner med aftalens forgænger. Det fortæller Christian Lunding, som er udbudsdirektør i SKI:

Ud af de 25 konsulentvirksomheder, der ansøgte om prækvalifikation, gik 18 videre i konkurrencen om at blive blandt de 12, der får en plads som leverandør på aftalen.

Se listen over de 12 tildelte konsulentvirksomheder.

Hurtig og nem adgang til kompetent it-rådgivning

Når det offentlige har brug for rådgivere til større it-projekter, skal de hurtigt kunne få adgang til de rigtige kompetencer. På aftalen købes konsulenterne via direkte tildeling. SKI har udviklet et tildelingsværktøj, der understøtter indkøbet, fortæller Leon Johansen, it-forretningsudvikler i SKI:

I praksis evaluerer de offentlige indkøbere leverandørernes kvalitet ud fra ”kompetencer samt metoder og værktøjer” og ”sektorindsigt og -viden” i forhold til den konkrete opgavebeskrivelse. Det resulterer i en pointgivning, der lægges sammen med SKI’s point for de tilbudte priser. I den samlede evaluering vægter kvalitet 70 pct., og pris vægter 30 pct.

Aftalen er nu i standstill frem til 7. juni og forventes at være klar til brug den 8. juni. 

På aftalen kan de offentlige organisationer i Danmark købe it-rådgivning på timebasis. Det er rådgivning til konkrete opgaver inden for fx it-relaterede strategier, it-arkitektur eller it-governance.

02.15 It-rådgivning er inddelt i 14 forskellige ydelsesområder:

 • It-relaterede strategier
 • Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering
 • It-udbud
 • It-sikkerhed, business continuity og it-compliance
 • It-arkitektur
 • It-governance
 • Projekt- og programledelse
 • Databehandling
 • Rådgivning om Softwarelicenser
 • Infrastruktur og hardware
 • Test
 • Udvikling af ny funktionalitet
 • Tilpasning af eksisterende it-systemer
 • It-system drift.

SKI stiller aftalen til rådighed for alle offentlige organisationer i Danmark. Når en kommune, statslig organisation eller region har brug for it-rådgivning, beslutter organisationen selv, om de vil købe ind på aftalen eller finde alternative muligheder.

Læs mere om aftale her.