>

SKI er i gang med genudbuddet af 02.06 Standardsoftware. Intet bliver dog helt som det plejer. Som noget nyt har SKI samlet en følgegruppe af leverandører, der tidligere og mere end normalt bidrager til aftalens endelige udformning. Gruppen vil også følge aftalen, når den er i drift, så SKI aktivt får feedback og input til eventuelle justeringer. Og så bliver der ikke tale om en traditionel rammeaftale men et såkaldt dynamisk indkøbssystem.

”Et samlet udstillingsvindue for service og software”

Deltagere fra ca. 50 forskellige softwarevirksomheder er repræsenteret i leverandørfølgegruppen. En af dem er Kim Palvig, der er direktør i Monsalta og bestyrelsesformand i Orbit. Han deltog i første omgang af ren nysgerrighed, men han fik sig noget af en overraskelse, da SKI fortalte om designtankerne for den kommende aftale:

Normalt får markedet mulighed for at påvirke en SKI-aftales design gennem en såkaldt teknisk dialog. Den er på dette udbud erstattet af leverandørfølgegruppen. Ud over leverandørerne er også en ekspertgruppe med repræsentanter fra forskellige offentlige organisationer med til at forme aftalen. Sådan sikrer SKI, at aftalen bliver attraktiv for både de offentlige organisationer og markedet.

Løbende adgang til ny software og nye leverandører

I et dynamisk indkøbssystem kan nye leverandører – store som små – løbende kvalificere sig til at komme på aftalen ved at opfylde bestemte minimumskrav, som SKI har fastlagt sammen med ekspertgruppen og leverandørfølgegruppen. Når en offentlig organisation vil købe software eller en service, opgør den sit behov og offentliggør det i systemet. Leverandørerne kan så byde ind, hvis de kan levere en løsning eller funktionalitet, der matcher behovet.

At sortimentet ikke er fastlagt på forhånd betyder, at aftalen følger med den teknologiske udvikling. Det dynamiske indkøbssystem løser således nogle af de udfordringer, det offentlige tidligere har stået i, når der skulle købes software. Leon Johansen, It-forretningsudvikler i SKI, fortæller:

I løbet af oktober forventer SKI at offentliggøre udbudsmaterialet til aftalen. Det er i den forbindelse, at interesserede leverandører i første omgang får mulighed for at blive optaget på aftalen. Den endelige aftale forventes klar til brug ultimo marts 2021, hvor den nuværende aftale udløber. Læs mere om aftalen her.