>

Den kommende SKI-aftale 02.02 Computere har været længe undervejs og fået justeret udbudsmaterialet flere gange i processen. Da SKI senest offentliggjorde udbudsmaterialet den 30. juni, var det således efter en grundig proces med inddragelse af både markedet og de offentlige kunder.

På trods af tæt dialog med markedet, som gav rigtig god feedback på udbudsmaterialet og vurderede det markedskonformt, har det sent i tilbudsfasen vist sig, at 27 produkter ud af en tilbudsliste på mere end 1200 varelinjer imod forventningerne ikke kan leveres til det danske marked.

Det er disse produkter, SKI nu har justeret eller helt fjernet fra kravspecifikationen. Selvom der er tale om ganske få og små justeringer, er det SKI’s vurdering, at det er den udbudsjuridisk mest sikre løsning at genudbyde med tilpasset materiale og ny tilbudsfrist:

”Det er brandærgerligt, at vi er nødt til at ændre materialet igen så tæt på målstregen – og på grund af, hvad der kan forekomme som en detalje. Det er vigtigt, at vi i SKI kan stå på mål for, at udbudsmaterialet er i orden. Dels er det vores opgave at sikre, at de krav vi stiller i materialet, imødekommer de offentlige kunders behov, og at det er markedskonformt. Dels skal vi sikre, at både udbudsproces og -materiale er juridisk holdbare,” siger udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding. 

Det justerede udbudsmateriale vil være tilgængeligt i slutningen af denne uge. Ny tilbudsfrist er den 25. september kl. 13:00.

SKI forventer, at den nye aftale træder i kraft primo december 2023.

02.02 Computere kan anvendes af alle offentlige kunder med SKI-abonnement. På aftalen kan der købes et bredt sortiment af computere og tilbehør. Sortimentet dækker alt fra administrative arbejdspladser til computere, der kan løse mere specialiserede opgaver.

Læs mere om den kommende 02.02 Computere her.