>

1. Du bliver en del af Danmarks største indkøbsservice og er med til at sikre økonomisk råderum og grøn omstilling - til gavn for hele samfundet

SKI udvikler bæredygtige indkøbsløsninger for og med den offentlige sektor. Når vi løfter i flok, opnår vi nemlig større besparelser og bedre aftalevilkår – fx mere klimavenlige varer og ydelser. Samtidig undgår de offentlige organisationer selv at investere ressourcer i den lange og ofte komplicerede proces, det er at udforme og gennemføre et udbud, ligesom vi tilbyder råd og vejledning til mere effektiv og bæredygtig indkøbsadfærd.

2. Gode kollegaer og høj trivsel på arbejdspladsen

Det er SKI’s mål at have selvstændige og ansvarsfulde medarbejdere, for hvem professionalisme, udvikling og samarbejde spiller en væsentlig rolle. I SKI har vi derfor stor respekt for hinandens forskellige baggrunde og kompetencer, og vi ser det som et fælles ansvar, at alle trives i SKI. Dette er altafgørende for os, da vores arbejde kræver et tæt samarbejde på tværs af de forskellige afdelinger.

3. Fleksibel hverdag

I SKI vægter vi en fleksibel hverdag højt. Der skal være plads til både karriere, familie og fritid. Alle medarbejdere har således mulighed for at have indflydelse på deres arbejdstid. Vi understøtter en høj grad af selvledelse.

4. Fokus på din faglige udvikling

I SKI er det en vigtig ledelsesopgave at sikre medarbejdernes trivsel og udvikling i virksomheden – både fagligt og personligt. Der afholdes derfor en medarbejderudviklingssamtale (i SKI kaldet STUF – Status, Trivsel, Udvikling og Fastholdelse) og en opfølgningssamtale med hver enkelt medarbejder én gang årligt. Ved samtalen udfyldes en handlingsplan for medarbejderen med afsæt i både egne ønsker og behov samt SKI’s forretningsbehov.

5. Fokus på ledelse

I SKI har lederne sammen fastlagt SKI’s fire ledelsesværdier. Værdierne afspejler, hvordan de konkret leder i hverdagen for at kunne realisere SKI’s overordnede forretningsmål. Værdierne kendetegner samarbejdet i hele SKI og er således pejlemærker for både ledere og medarbejdere.

De fire ledelsesværdier:

  1. Vi tager ejerskab og giver ansvar
  2. Vi arbejder for helheden
  3. Vi spiller hinanden gode
  4. Vi inspirerer.

6. Sociale arrangementer for alle

Vores sociale sammenkomster er en vigtig del af SKI’s kultur. Hvert år nedsættes et festudvalg, som arrangerer den årlige sommerfest og julefrokost. Personaleforeningen arrangerer SKI’s årlige julekomsammen med juleklip og juletræ for hele familien. Derudover er der fredagsbar en gang om måneden, spilleaftener, yoga, klatring, porcelænsmaling og andre arrangementer, hvor kun fantasien sætter grænser.

7. Attraktive lokaler i Valby

I Montagehallen tæt ved hjertet af Valby har vi med vores ca. 140 medarbejdere samlet unikke kompetencer inden for offentligt indkøb. Vi holder til i lyse lokaler med åbent kontorlandskab og højt til loftet. Der er mulighed for parkering, og der er ikke langt til offentlig transport (bus, regional- og s-tog). Det er herfra, vi udbyder og kontraktstyrer aftalerne, men en del af vores tid går også med at rådgive den offentlige sektor om indkøb ude omkring i landet.