>

Hvad er din baggrund?

Jeg er uddannet inden for kommunal administration og har 22 års erfaring i den kommunale verden hos Frederikssund Kommune. Sideløbende har jeg bl.a. taget en bachelor i projektledelse med speciale i forandringsledelse. Hos Frederikssund Kommune var jeg ansat i it-afdelingen som telefonansvarlig og har blandt andet implementeret IP-telefoni. I den forbindelse har jeg deltaget i flere af SKI’s udbud som fagperson i projektgrupperne. Senere blev jeg Digitaliseringskonsulent for kultur-, børne- og ungeområdet, hvor jeg det sidste halvandet år deltog i KL’s BPI-projekt (Brugerportalsinitiativ). Hos Frederikssund Kommune var jeg også projektleder på Aula, som var Kombits nye samarbejdsplatform.

Hvilken rolle udfylder du til dagligt i SKI?

Min indgangsvinkel var en lidt anden end de fleste andre kontraktansvarlige. Da jeg kom til, var SKI i gang med en stor implementering på tele og data-aftalen, og den blev jeg ansvarlig for. I dag sidder jeg som kontraktansvarlig på teleområdet og på internetforbindelser. It-konsulenter og it-rådgivning er også en del af min opgaveportefølje.

Derudover har jeg lidt utraditionelt også været udbudskonsulent på et nyt udbud om digitale læremidler i tæt samarbejde med en udbudsjurist. Det har givet mig en stor viden - både om SKI og om forståelse af udbud, processer mv., som jeg har manglet.

Hvad sætter du pris på ved dit arbejde i SKI?

Selvom jeg ikke kommer fra en traditionel indkøbsafdeling, så har SKI vist mig tillid, givet mig råderum i mit arbejde, og jeg får dagligt sat mine kompetencer i spil.

Hvordan ser du dine udviklingsmuligheder i SKI?

Der er masser af udviklingsmuligheder, og vores ledelse er meget åben og lydhør over for vores ønsker.

Hvordan adskiller SKI sig fra andre arbejdspladser?

Kulturen – den er svær at sætte ord på. Men SKI har sjæl. Den giver mig en fantastisk følelse af at være en del af noget stort. Vi er som en stor familie, og jeg oplever et fantastisk sammenhold og hjælpsomhed på alle niveauer. Jeg roser ofte vores flade struktur, og de små ting som fx ledelsen også tager sig tid til i en travl hverdag, fx at gå Luciaoptog eller grille for medarbejderne. Det er med til at gøre, at jeg føler mig værdsat og som en del af den store familie.

Hvorfor vil du anbefale andre at søge job i SKI?

Meget nemt – de kommer til at arbejde sammen med mig!

Nej, spøg til side. I SKI er der stort udviklingspotentiale med god mulighed for videreuddannelse, og der er højt til loftet. Her er selvledelse, og det værdsætter jeg utrolig højt i mit arbejde. Og så er jeg omgivet af fantastiske kollegaer. Vores sociale arrangementer er også værd at nævne. Fx er vores fredagsbar med til at samle hele ”familien” og give mig en følelse af fællesskabet, hvor vi løfter i flok og er stolte af vores arbejde.