>

Hvad er din baggrund?

Jeg er kontoruddannet, og jeg har mere end otte års erhvervserfaring med e-handel/e-commerce fra det private.

Hvilken rolle udfylder du til dagligt i SKI?

Jeg er e-handelskoordinator i vores team for e-handel og digitale services, hvor jeg dagligt er i dialog med vores leverandører og kunder i forhold til implementering og drift af vores e-kataloger.

Derudover er jeg også med i vores interne udbudsprojektgrupper, hvor jeg bidrager med mine erfaringer om brugen af e-katalogerne og de udviklingsønsker, vores kunder har til nye udbud.

Hvad sætter du pris på ved dit arbejde i SKI?

Man møder ofte ind til en uforudsigelig dag med mange forskellige opgaver eller henvendelser fra vores kunder - to dage er sjældent ens i SKI.

Det er motiverende at være med til at udvikle og forbedre den offentlige e-handel i Danmark og derved være medvirkende til potentielle besparelser for vores kunder.

Hvordan ser du dine udviklingsmuligheder i SKI?

Vi er et hus, der rummer mange kompetencer og funktioner, så her er gode udviklingsmuligheder internt i SKI - både via ens daglige arbejde og gennem videreuddannelse.

Hvordan adskiller SKI sig fra andre arbejdspladser?

SKI adskiller sig ved at være "den eneste af sin slags" i Danmark. Det er både en kompleks, men også sjov hverdag i SKI.

SKI har et godt arbejdsmiljø og imødeser det 'frie' arbejdsliv - det sætter jeg stor pris på. Her er i høj grad frihed under ansvar og ikke mindst en lyst til at hjælpe sine kollegaer, når det er nødvendigt.

Hvorfor vil du anbefale andre at søge job i SKI?

Jeg vil klart anbefale andre at søge job i SKI. Jeg synes, det er spændende at kunne være med til at udvikle det offentlige indkøbsdanmark, og så har vi et godt sammenhold og ikke mindst mange gode sociale arrangementer.