>

Hvad er din baggrund?

Jeg har baggrund som konsulent for et mindre konsulenthus med analyser for offentlige organisationer. Jeg er uddannet cand. scient. adm. fra Roskilde Universitet i 2015.

Hvilken rolle udfylder du til dagligt i SKI?

Jeg er indkøbsanalytiker og udarbejder dataanalyser. Det gør jeg fx gennem det såkaldte indkøbsdatasamarbejde, der er et samarbejde mellem offentlige organisationer og SKI, hvor jeg har adgang til offentlig forbrugsdata for 613 mia. kr.

Mine typiske analyser er fx benchmark af priser, forbrugsanalyser, indkøbskategorisering, compliance, markeds- og leverandøranalyser osv. Analyser, der effektiviserer og optimerer offentligt indkøb.
Derudover fungerer jeg også som bindeled mellem virkelighed, strategi og data - og mine analyser giver et faktabaseret grundlag for beslutningstagning.

Hvad sætter du pris på ved dit arbejde i SKI?

Jeg værdsætter i meget høj grad, at jeg har mulighed for at tilpasse mine arbejdsopgaver efter mine styrker og interesser. Og at mit team og min chef understøtter dette. Derudover er der stor frihed til at løse opgaverne på sin helt egen måde.

Hvordan ser du dine udviklingsmuligheder i SKI?

SKI understøtter, at man opnår nye teknikker, viden og egenskaber. Eksempelvis har jeg fået undervisning i indkøbsanalyse, SQL-kodning, brug af LinkedIn mv. Jeg oplever, at jeg er i konstant udvikling.

Hvordan adskiller SKI sig fra andre arbejdspladser?

Det er interessant at være i en organisation, som er i grænsefladen mellem den offentlige og private sektor. SKI er en organisation, som rigtig mange personer har en holdning til. Alle de økonomiske og politiske interesser gør, at SKI som organisation hele tiden er i udvikling.

Hvorfor vil du anbefale andre at søge job i SKI?

Hvis man er glad for data, så er SKI en legeplads. SKI og offentlige indkøb bliver mere og mere datadrevet – som analytiker er det spændende at være med til at drive den udvikling.