>

Hvad er din baggrund?

Jeg er uddannet cand.merc.jur. fra CBS i 2011. Jeg har arbejdet som udbudskonsulent i Ballerup Kommune, før jeg i 2014 startede som udbudskonsulent i SKI.

Hvilken rolle udfylder du til dagligt i SKI?

Som udbudskonsulent har jeg projektlederansvaret i forhold til at drive udbudsprocessen fra markedsbeskrivelse til kontraktindgåelse. Undervejs i processen skal jeg sikre, at tidsplanen overholdes, at de rette interne og eksterne ressourcer inddrages, og at udbudsmaterialet udarbejdes.

Det indebærer bl.a. møder med leverandører, producenter og de brugere, som i sidste ende skal anvende og kontraktstyre aftalerne.

Hvad sætter du pris på ved dit arbejde i SKI?

Jeg sætter stor pris på den gode stemning og mine gode kollegaer. Der er altid stor villighed til at hjælpe hinanden på et højt fagligt niveau.

Derudover synes jeg, at det er spændende at lede store udbudsprojekter og sørge for at sikre den rette kvalitet til den bedst mulige pris til dem, som i sidste ende skal bruge aftalerne. Dette ud fra en betragtning om, at der så kan frigives midler til mere borgernære indsatser.

Hvordan ser du dine udviklingsmuligheder i SKI?

For hvert udbud jeg gennemfører, bliver jeg mere rutineret og flytter mig i forhold til det udgangspunkt, jeg startede på.

I SKI har jeg mulighed for at rotere til andre afdelinger, hvis jeg på sigt for eksempel hellere vil arbejde med kontraktstyring.

Hvordan adskiller SKI sig fra andre arbejdspladser?

SKI er en mindre organisation, men har alligevel stor indflydelse inden for offentligt indkøb. Der er fagligt kompetente kollegaer og en åbenhed på tværs af alle organisationslag, hvor alle kender alle.

Jeg har oplevet en stejl læringskurve, da jeg hurtigt fik ansvaret for mit eget udbudsprojekt

Hvorfor vil du anbefale andre at søge job i SKI?

Det vil jeg gøre af tre årsager:

  • Høj faglighed
  • Store og spændende udbudsprojekter
  • Højt humør og god stemning.