>

Når du søger en stilling i SKI, skal du sende din ansøgning og dit CV via vores jobbank . Det er nødvendigt at oprette en profil i databasen for at uploade ansøgning og CV. Når du har sendt ansøgningen, får du automatisk en bekræftelse på, at vi har modtaget den.

Vi læser din ansøgning og dit CV nøje igennem, og vi kigger særligt på din faglighed og kompetencer, din joberfaring og de resultater, du har opnået – både alene og i samarbejde med andre. Men din faglighed kan ikke stå alene, og derfor kigger vi også på din motivation for at søge job hos os og dine personlige kompetencer og interesser.

Vi kontakter dig umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Matcher din profil vores behov, ringer vi og inviterer dig til en samtale. Går du ikke videre til en samtale, får du et skriftligt afslag.

 

Rekrutteringsprocessen

Første samtale

Den første samtale varer ca. en time. Her møder du din eventuelt kommende leder og vores HR-ansvarlige. Formålet med samtalen er at finde ud af, om dine faglige kompetencer matcher vores behov. Du kan blive stillet en skriftlig opgave umiddelbart efter første samtale.
Inden du går hjem fra første samtale, får du besked om, hvornår du kan forvente at høre fra os igen. Du får en mundtlig tilbagemelding på samtalen. Her får du også at vide, om vi ønsker at invitere dig til en anden samtale.

Anden samtale

Ved den anden samtale møder du igen din eventuelt kommende leder og vores HR-ansvarlige. Det kan også være, at du møder den øverste leder for den afdeling, du søger job i, eller en kollega.
Anden samtale varer ca. en time, og her bruger vi tiden på at lære hinanden bedre at kende. Vi vægter det faglige højt, men dine personlige kvalifikationer og sociale kompetencer er også vigtige for os. Du skal passe ind i det team, du skal arbejde i – både fagligt og personligt.
Ligesom ved første samtale får du ved anden samtale at vide, hvornår du kan forvente at høre fra os igen. Og du får en mundtlig tilbagemelding på samtalen.

Ansættelse

Hvis vi tilbyder dig stillingen, og du er interesseret i at blive en del af SKI, modtager du velkomstinformation fra din leder senest en uge før start, så du er klædt på til din første arbejdsdag.
Din første arbejdsdag indledes med en uformel og hyggelig sammenkomst med morgenmad i din nye afdeling. Du får desuden tilknyttet en kollega, der de første 14 dage vil følge dig og hjælpe dig med at komme godt i gang.