To skridt til et nyt lønsystem

Med et solidt forarbejde og et pennestrøg på en SKI-aftale har Herning Kommune erhvervet værktøjerne til at toptune kommunens administration på lønområdet. To skridt har sikret, at kommunen har fundet en løsning, som dækker alle deres behov.
I Herning Kommune har de købt ny løn- og vagtplansløsning på den frivillige aftale 02.19 ASP/Cloud. Det nye system skal fra 2018 erstatte kommunens nuværende løsning, og to skridt har været med til at sikre en effektiv proces med et godt resultat.

02.19 ASP/Cloud var en af de tre mest populære aftaler i 2016. Læs nyheden her.​

1. skridt - Et grundigt forarbejde og klare krav har sikret et godt resultat

Forud for valget af løsning har kommunen gjort et stort arbejde for at vælge den rigtige leverandør på aftalen. Dialog med mulige leverandører og erfaringsudveksling med andre kommuner har været gode input i kommunens proces med at kortlægge ønsker og krav til det nye system. En efterfølgende gennemgang af fordele og ulemper ved mulighederne på aftalen har hjulpet kommunen med at finde den løsning, som passer bedst til deres behov.


Poul Venø, it- og digitaliserings-
chef, ​​Herning Kommune
"Vi er gået efter en leverandør, som forstod vores behov og samtidig kunne levere en it-løsning, som levede op til vores krav om brugervenlighed og funktionalitet i dagligdagen," udtaler it- og digitaliseringschef Poul Venø, der suppleres af kommunens lønchef:

"Vi ser frem til at få en øget funktionalitet for vores decentrale ledere og medarbejdere, som kan være med til at effektivisere arbejdsgange og skabe et bedre overblik for den enkelte. Vi ser desuden frem til en øget integration til vores øvrige systemer," udtaler Jesper Mølbæk, lønchef i Herning Kommune.

2. skridt - Brugbare hjælpeværktøjer på en god aftale har bidraget til en effektiv proces

Herning Kommune har været glade for at bruge aftalen og har fundet god støtte og vejledning i de hjælpeværktøjer, SKI stiller til rådighed på aftalen:

”Det er en rigtig fin aftale, og modellen med direkte tildeling har fungeret rigtig godt for os. SKI's hjælpeværktøjer har også været en god hjælp i processen,” siger Poul Venø og supplerer:

”Med aftalen har vi på baggrund af vores forarbejde haft mulighed for på en enkel måde – ja nærmest med et pennestrøg - at skifte leverandør på vores løn- og vagtplansløsning uden selv at skulle igennem et EU-udbud. Det har sparet os for mange interne ressourcer og bidraget til, at vi har fundet den bedste løsning til vores behov,” siger Poul Venø.

Du kan læse mere om aftalen og finde vejledning og hjælpeværktøjer til at bruge aftalen på ski.dk.​​​​​​​

Kontakt SKI

Tinna Krogh-Andersen
Chefkonsulent, Kundeansvarlig
T . 51 1​7 42 25
Anders Lisby Madsen
Kontraktstyringschef, Kontraktansvarlig
T . 22 14 36 45